"Plus Success"- undervisningsmetoder

Plusklassen i Portugal yder supplerende støtte til udvalgte grupper af elever med tilsvarende kvalifikationer. Foranstaltningen er målrettet specifikke skoleår afhængigt af elevens behov, dvs. 1., 2. og 3. klassetrin på det grundlæggende niveau og sekundærniveauet. Den består af plusklasse-projektet og Phoenix-projektet, der er klasseorganisationsmodeller, som har til formål at støtte alle elever i deres læring.

Plusklassen er en parallelklasse, hvor alle elever deltager i form af en lille gruppe. Det er en tom klasse ved skoleårets begyndelse. I løbet af hele skoleåret deltager elever med tilsvarende kundskabsniveauer og/eller læringsstile i plusklassen i perioder på seks uger. Ved skoleårets afslutning har alle elever deltaget i denne specialklasse. Phoenix-projektet omfatter også midlertidig integration af elever i en specialklasse – "reden" – der kan tage sigte på elever med læringsmangler i dele af læseplanerne eller elever, der allerede har gennemgået et vellykket læringsforløb, med henblik på at opnå bedre resultater.

Begge organisationsmodeller sikrer, at eleverne opretholder den samme arbejdstid i stamklassen, og at de møder og går hjem samtidig.

Antallet af elever i klasserne nedsættes efter begge modeller, og lærerne (om muligt efter plusklassemodellen), fagene og læringsindholdet i specialklasserne er de/det samme som i stamklasserne. Foranstaltningen kan anvendes på ét eller flere fag (normalt portugisisk og matematik og andre fag med højere dumpeprocenter). Det arbejde, der udføres i begge klasser, er mere fokuseret på elevernes behov ud fra deres læringsstil og kompetenceniveauer. Lærerne har endvidere mulighed for at udvikle særlige læringsstrategier under hensyntagen til forskellige læringshastigheder og gennem individuelt tilpasset opmærksomhed.

Både elever og forældre orienteres om de opnåede resultater gennem klasselæreren og via internettet.

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar