Sala Farol (fyrtårnsrummet) – Støtte til indlæringsvanskeligheder

Sala Farol-programmet fokuserer på den enkelte lærendes indlæringsvanskeligheder. Det yder individuel støtte til de lærende gennem regelmæssig undervisning i små grupper med (ekstra) støttelærere. De identificerede lærende får en individuel læringsplan, der hjælper dem med at nå læringsmålene.

Programmet fokuserer på den enkelte lærendes indlæringsvanskeligheder.Indlæringsvanskelighederne tackles af støttelærere. Eleverne identificeres af klasselæreren efter en vurdering i løbet af og ved afslutningen af hvert semester. Beslutninger om den nødvendige støtte træffes af klasselæreren, støttelæreren og andet personale end undervisningspersonalet såsom en psykolog eller socialarbejder, der udarbejder en individuel læringsplan for eleven.

Det drejer sig i alt væsentligt om en foranstaltning, der fokuserer på at støtte lærende med indlæringsvanskeligheder. I de tidsrum, der er afsat til "støtte til læring", og i forbindelse med tilbuddet om supplerende støtte (der indgår i det almindelige primærniveau) opdeles eleverne i grupper på 2-4, der tages ud af klassen for at udføre mere specialiseret arbejde. Den individuelle arbejdsplan er et værktøj, der anvendes som rettesnor for foranstaltningen, sammen med overvågning og vurdering af den enkelte elevs udvikling. Foranstaltningen gennemføres af klasselæreren, støttelæreren og andet personale end undervisningspersonalet og er så vidt muligt individuelt afpasset.

Læringsresultaterne ordnes i pakker og beskrives på en måde, som gør det muligt for eleverne at vurdere sig selv (selvevaluering og selvregulering). Når de når ét niveau, kan de gå videre til det næste niveau.

På ledelsesplan overvåges den enkelte elevs udvikling i forhold til bestemte kompetencer, som er omfattet af foranstaltningen. Antallet af støttetimer, som hver elev deltager i, overvåges også.

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar