Gymnasiet er noget for mig – LYCAM-foranstaltningen i Frankrig

LYCAM-foranstaltningen (Lycée, ça m'intéresse) i Frankrig anvendes af medarbejdere og psykologiske rådgivere som et redskab til at forebygge skolefrafald. LYCAM er baseret på et spørgeskema med et præventivt formål, der på et tidligt stadium identificerer elever med størst risiko for at droppe ud af skolen, og gør det muligt at træffe relevante foranstaltninger afhængigt af, hvilken form for støtte der er behov for.

LYCAM-foranstaltningen blev udviklet i Canada i 1990'erne og i Frankrig i begyndelsen af 00'erne. Flere myndigheder med ansvar for uddannelse ("académies") tog foranstaltningen til sig, og den anvendes af medarbejdere og psykologiske rådgivere som et redskab til at forebygge skolefrafald i mange uddannelsesinstitutioner.

LYCAM er baseret på et spørgeskema med et præventivt formål. Dette giver en tidlig identifikation af de elever, der har størst risiko for at droppe ud af skolen, og gør det muligt at træffe relevante foranstaltninger afhængigt af, hvilken form for støtte der er behov for. Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af syv aspekter:

  • familiens holdning til skolen (familiens rolle i deres barns skolegang)
  • akademiske skoleprojekter (projekter i relation til studier, interesse for skolen, ambitionsniveau)
  • boglige evner (elevens egen evaluering af sine evner for skolearbejde og boglige præstationer)
  • selvtillid (i forhold til boglige præstationer)
  • fravær (holdninger og adfærd i forbindelse med skolegang, accept eller manglende accept af gymnasiets regler)
  • behovet for støtte fra lærere (kvaliteten af forholdet mellem eleven og lærerstaben)
  • interesse for skolen (elevernes interesse for deres uddannelse og livet på skolen).

Det tager 20-30 minutter at udfylde spørgeskemaet. Formålet med denne dataindsamling er at begynde med gymnasieelevernes vanskeligheder, motivation og personlige syn på skolen. Konklusionen kan enten være individuel eller kollektiv. Den psykologiske rådgiver er som ekspert fuldt involveret i analysen af resultaterne.

Dette værktøj har den fordel, at man kan koncentrere spørgsmålene om faktorer, der er direkte knyttet til skolen. Derfor er svarene umiddelbart relevante for personalet.

Ved at udspørge eleverne og få dem til at tænke over intensiteten af deres følelser tilskynder værktøjet også eleverne til at reflektere over deres egne løsninger. Det er et værktøj, der skal give et billede af elevens situation i skolesammenhæng. Det er ikke et værktøj til vurdering af kvalifikations- og vidensniveauet, men supplerer dem, der allerede findes.

Beslutninger om afhjælpende foranstaltninger såsom diskussionsgrupper eller støtteworkshopper træffes på basis af disse resultater.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :