UDVALGET FOR SUNDHEDS- OG MEDBORGERSKABSUDDANNELSE (CESC) I FRANKRIG

Udvalget for sundheds- og medborgerskabsuddannelse (CESC) i Frankrig involverer alle uddannelsessektorens aktører og de lokale partnere inden for primær- eller sekundærskoler (lokale myndigheder, politi, retsvæsen og foreninger). Udvalget, der har skolens leder som formand, deltager aktivt i medborgerskabsuddannelse, udarbejdelse af planen for forebyggelse af vold, forslag til initiativer til støtte for forældre i vanskelige situationer og bekæmpelse af social udstødelse og fastlæggelse af et sundheds- og seksualundervisningsprogram, der sigter mod at fremme sikker adfærd. Udvalget samler en lang række foranstaltninger med det formål at forberede eleverne på at handle og leve sammen med respekt for ligestillingen mellem kvinder og mænd og på at træffe valg og udøve deres rettigheder som medborgere.

Udvalget for sundheds- og medborgerskabsuddannelse (CESC) er et refleksions-, iagttagelses- og overvågningsorgan, der udformer, implementerer og evaluerer en uddannelsesplan for forebyggelse og medborgerskabs- og sundhedsuddannelse, som er integreret i en handlingsplan for primærskoler eller sekundærskoler.

Denne holistiske og samlende proces skaber større sammenhæng og klarhed i institutionens politik. Dette opnås ved at styrke den uddannelsesmæssige rolle, som primærskoler, sekundærskolers nedre trin og gymnasier har, og ved at knytte forbindelse til undervisning og de forskellige instanser, der ligger i forlængelse af skolelivet, herunder: elevråd på sekundærtrinnet (CVC), elevråd på gymnasieniveau (CVL), sportsforeninger og "maisons des lycéens" (sociale og kulturelle foreninger samt sportsforeninger på gymnasieniveau) osv. På den måde har CESC til formål bedre at forberede eleverne på livet gennem samfundsuddannelse og samtidig hjælpe dem med at udvikle ansvarlige holdninger og adfærdsmønstre over for sig selv, andre og miljøet.

Det er et organ, der forener processer og forskellige typer af foranstaltninger. Det koordinerer deres individuelle og supplerende bidrag og skaber dermed en tværfaglig tilgang til medborgerskab. Det baner endvidere vej for gennemførelsen af disse processer og for skabelse af de nødvendige partnerskaber.

CESC samler en lang række foranstaltninger med det formål at forberede eleverne på at handle og leve i fællesskab med respekt for ligestillingen mellem kvinder og mænd og på at træffe valg og udøve deres rettigheder som medborgere.

CESC:

  • 1. bidrager til medborgskabsuddannelse
  • 2. udarbejder en plan for forebyggelse af vold
  • 3. foreslår foranstaltninger, der skal hjælpe forældre i vanskeligheder og bekæmpe social udstødelse, og
  • 4. udarbejder et program for sundheds- og seksualundervisning og forebyggelse af risikoadfærd.

De berørte områder:
I et kontinuerligt uddannelsesforløb fra primærskole til sekundærskole er følgende områder omfattet af en holistisk tilgang:
Medborgeruddannelsesprogram og programmer for samfundsforståelse
Forebyggelse af vold (fysisk skade eller krænkelse af den menneskelige værdighed, uanset om det er i relation til børnebeskyttelse, racistiske eller antisemitiske handlinger, sexistisk eller homofobisk adfærd, seksuel vold eller indvielsesritualer)
Sundhedsuddannelse, herunder med reference til ansvarlig adfærd i forbindelse med forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme, herunder aids
Seksual- og parforholdsundervisning
Forebyggelse af højrisikoadfærd, herunder misbrugsadfærd (bekæmpelse af rygning og alkoholmisbrug)
Førstehjælpsuddannelse
Uddannelse i sikkerheds- og risikostyring
Færdselssikkerhedsuddannelse
Uddannelse i bæredygtig udvikling.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :