ORDNINGEN MED TO LÆRERE I DANMARK

Forskere fra Århus Universitet i Danmark gennemførte i samarbejde med Rambøll Management Consulting og på vegne af Undervisningsministeriet et storstilet randomiseret forsøg – det første af sin art i Danmark. Undersøgelsen fokuserede på virkningerne af tre typer af ordninger med to lærere i klassen og den virkning, det vil få på elevernes udvikling, deres trivsel og engagement i skolen Resultaterne viser, at alle tre typer af ordninger med to lærere har nogle positive virkninger, men på forskellige måder.

En undersøgelse udført af Århus Universitet havde til formål at undersøge de virkninger, som de tre typer af ordninger med to lærere i klassen ville have for eleverne.  De tre forskellige tilgange var:

  1. Den klassiske tilgang med to lærere, hvor en læreruddannet person deltager i forberedelsen og gennemførelsen af undervisningen sammen med den eksisterende lærer.
    2. Anvendelse af en anden ressourceperson, der ikke har en læreruddannelse, og som har mindre forberedelsestid, men som er i klassen i flere undervisningstimer end efter den traditionelle ordning med to lærere.
    3. En professionel vejleder med særlige kvalifikationer, der deltager i undervisningen af og til, og som vejleder den eksisterende lærer.

Elevernes kundskaber blev målt ved hjælp af den nationale test i dansk og matematik før og efter indsatsen. Endvidere blev elevernes trivsel målt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, også før og efter indsatsen.

En anden spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere om inklusion i skolen gik ud på, om ordningen med to lærere påvirkede indholdet og omfanget af specialundervisningen, og om den støttede eleverne. Yderligere tre spørgeskemaundersøgelser fokuserede på gennemførelsen og overvågningen blandt skoleledere, lærere og de ekstra personer i ordningen med to lærere. Formålet med disse undersøgelser var at bidrage med viden om, hvordan skolen gennemførte ordningen med to lærere, og at vise, i hvilket omfang de deltagende skoler indfriede forventningerne til minimumskravene. Disse spørgeskemaundersøgelser blev også målt før og efter indsatsen.

Samlet set viser indsatsen, hvordan de forskellige ordninger med to lærere kan bidrage på forskellige måder afhængigt af behovet i den enkelte klasse, skole eller kommune.  

Type
Øvelse
Land
DANMARK
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :