FORÆLDRELOKALER PÅ SKOLERNE

Som i en række andre lande stiller skolerne i Frankrig generelt et særligt lokale til rådighed for forældrene. Dette giver forældrene mulighed for at mødes, deltage i læringsaktiviteter, øge deres forståelse for skolen og udvikle deres relationer med skolens personale.

Med lov af 8. juli 2013 (Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013) blev der skabt et retsgrundlag for indretningen af et særligt lokale til forældre (Espace parents) på alle skoler.

Der gives to eksempler på skoler, som stiller et særligt forældrelokale til rådighed. Den første er primærskolen "Les Géraniums" i Lyon, der har haft et "samlingslokale for forældre" (Lieu Accueil Parents, LAP) i ca. 15 år. Samlingslokalet for forældre er et fysisk lokale, der er åbent for forældre i skoletiden. Dets vigtigste mål er at:

 • bidrage til forbedring af forholdet mellem forældre og lærere
 • ændre negative gensidige opfattelser
 • fremme samarbejdet og inddragelsen af forældrene i forskellige skoleaktiviteter.

En socialarbejder er til rådighed i samlingslokalet for forældre otte timer om ugen og tilbyder forældrene regelmæssige aktiviteter såsom møder om specifikke emner for at orientere dem om, hvordan det franske uddannelsessystem fungerer, og for at give dem mulighed for at møde andre lærere og drøfte deres børns skolegang med kommunale sociale tjenester og sundhedstjenester. Forældrene modtager også støtte fra skolens personale (skolelederen, lærerne).

Forældrene kan besøge samlingslokalet for forældre på et hvilket som helst tidspunkt, og lokalet benyttes af forældrene selv som et mødested med henblik på at diskutere, udveksle erfaringer med deres rolle som forældre til et skolebarn og støtte hinanden. Der er et legehjørne til rådighed for forældre, som medbringer småbørn. Bøger og oplysninger om skolens regler og aktiviteter og om kulturelle og sociale aktiviteter samt sports- og fritidsaktiviteter i området er også til rådighed i lokalet. Med støtte fra en socialarbejder anvendes lokalet til at holde foredrag om skolespørgsmål (f.eks. om, hvordan skolen fungerer) eller til at holde møder med eksterne specialister (f.eks. medlemmer af netværket af støttelærere for elever med indlæringsvanskeligheder, socialarbejdere og sundhedspersonale). Der er endvidere blevet udviklet en række tiltag, der gør det muligt at inddrage forældrene mere i skolens liv, såsom madlavningsworkshopper med henblik på at tilberede og sælge kager til finansiering af skolens aktiviteter, pakke tasker til elever, der ønsker at låne bøger fra skolebiblioteket (en aktivitet, der også har skabt bevidsthed om betydningen af at læse), og et dukketeater, som forældrene tilrettelægger og opfører for skoleeleverne.

Collège Schoelcher, der også ligger i Lyon, er der blevet oprettet et "Espace Accueil Parents". Lokalet er åbent for forældre til børn, der både går i gymnasiet og i en af de fem primærskoler i kvarteret, og den socialarbejder, der er arbejder dér, arbejder også i samlingslokalet for forældre på primærskolen "Les Géraniums". Dette gør det lettere for forældre at samles i lokalet, da de allerede er vant til at samles et tilsvarende sted i primærskolen.
Formålet med samlingslokalet for forældrene er at støtte familiernes integration, tilbyde aktiviteter for at forbedre kendskabet til gymnasiet og dets drift, yde støtte til elevrådgivning og fremme republikanske værdier og medborgerskab. Der tilbydes en lang række aktiviteter i samlingslokalet for forældre. Disse omfatter:

 1. Sprogkurser for voksne (fransk som andetsprog) for grupper, der strækker sig fra nybegyndere til personer, der forbereder sig på at komme på universitetet. Dette kursus giver forældre mulighed for:
 • at forbedre deres franskkundskaber (forstå, tale, læse og skrive) for bedre at forstå skriftlige dokumenter vedrørende deres børns skolegang og deltage i mundtlige samtaler med lærerne
 • at få mere at vide om, hvordan skolen fungerer, og dens forventninger og at styrke samarbejdet med lærerne
 • at forstå, hvordan skolesystemet fungerer, for at kunne følge med i deres børns skolegang
 • at forstå republikkens principper og værdier og deres implementering i det franske samfund.

Foranstaltningen har følgende særlige træk:

 • Den omfatter fem grupper af 12-15 personer, der overvåges af stedfortrædende personale med et eksamensbevis i fransk som fremmedsprog eller af gymnasielærere.
 • Undervisningsforløbet har en varighed af 120 timer pr. skoleår (mindst 60 timer) med mulighed for fornyet tilmelding det følgende år, dog i højst tre år.
 • Mulighed for at forberede sig til eksamen i fransk på begynderniveau (DILF) og til den eksamen, der giver adgang til studier på fransk (DELF A1), men uden støtte hertil.
 • Foranstaltningen er gratis for deltagerne.
 1. Aktiviteter i forbindelse med sundhedsspørgsmål:
 • et kursus, der gives af en diætist, og som omfatter en køkkenworkshop
 • workshop vedrørende mødres fysiske form
 • førstehjælpsworkshop.
 1. Medborgerskabsworkshop: Denne workshop samarbejder med forældrene om at udgive en avis, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende medborgerskab, f.eks. brug af mobiltelefoner på gymnasiet, udviklingen i kvarteret, kvaliteten af undervisningen, hvordan eleverne klarer sig efter gymnasiet, elevernes adfærd, når de forlader gymnasiet eller skolen.
 2. Vejledning (ofte ydet af gymnasiets lærere på frivillig basis), der giver en introduktion til fag som engelsk, spansk, tysk og informationsteknologi (IT).
Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :