INCLUDE-ED Læsekredse

Læsekredse er et af de vellykkede uddannelsestiltag, der er fundet i forskningsprojektet INCLUD-ED. Læsekredse bruges til at forbedre børns og unges uddannelse i forskellige sammenhænge i hele verden.  Læsekredsen er en læseaktivitet med indbygget dialog baseret på to principper: læsning af klassiske litterære værker (f.eks. Romeo og Julie, Odysséen og Don Quixote) og derefter udveksling af meninger, fortolkninger og refleksioner ved hjælp af den dialogiske læringsmetode. Både børn og familiemedlemmer kan være med. Dette eksempel giver en forståelse af læsekredsen og resultaterne af denne praksis.

Læsekredse er et af de vellykkede uddannelsestiltag, der er fundet i forskningsprojektet INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Europa-Kommissionen, sjette rammeprogram, 2006-2011). I projektet INCLUD-ED analyserede man uddannelsesstrategier, som bidrager til at afhjælpe ulighed og fremme social samhørighed, og strategier, der genererer social udstødelse, især med fokus på sårbare og marginaliserede grupper. Vellykkede uddannelsestiltag, der støtter undervisning af elever i risikogrupper, har universelle komponenter, som bevisligt kan overføres til mange forskellige sammenhænge og føre til uddannelsesmæssig succes. Læsekredse bruges til at forbedre børns og unges uddannelse i forskellige sammenhænge i hele verden.

Betydningen af læsning i samfundet er indlysende. Eftersom læsefærdigheder er grundlæggende for videre undervisning, vil elever, der kæmper med læsning, uvægerligt få alvorlige problemer med andre fag. Omvendt letter gode læsefærdigheder adgangen til andre fag på skemaet og mindsker i det hele taget risikoen for at gå en klasse om og droppe ud af gymnasiet. Med andre ord hænger læsevanskeligheder sammen med højere tal for underpræstationer, segregering, tidligt skolefrafald og ulighed i uddannelse. Dette påvirker især forskellige minoritetselever som indvandrere og romaer, som meget ofte segregeres via formelle og uformelle procedurer, i forskellige skolesammenhænge og også inden for skolen, hvor de allerede er indskrevet.

I tråd med den dokumentation, der opbygges i læringsvidenskaben, specifikt om læsning, højner læsekredse mængden og kvaliteten af samspillet mellem alle elever i kraft af en dialogisk tilgang til læring. Teorien om dialogisk læring går ud på, at eleverne opnår dyb forståelse af emnet ved at deltage i processer med personlig og social transformation gennem dialoger, som er ligeværdige, og som anerkender og bygger på den enkeltes kulturelle intelligens. Dialogisk læring har fokus på transformation, styrker den instrumentelle dimension af dialogen, bygger på solidaritet, fungerer som en kilde til at skabe mening og fremmer ligeværdigheden mellem forskellige baggrunde.

Læsekredse kan bruges som uafhængig øvelse, men de gennemføres også i skolerne som "læringssamfund" sammen med andre vellykkede uddannelsestiltag såsom interaktive grupper og familieuddannelse. "Læringssamfund" er et projekt baseret på en foranstaltning for hele skolen gennem vellykkede uddannelsestiltag med henblik på at modvirke tidligt skolefrafald og forbedre skolepræstationerne og den sociale samhørighed. Forbedringerne, der blev opnået på disse skoler, fik Europa-Kommissionen og Europarådet til at anbefale skoler som "læringssamfund" som en af metoderne til at mindske tidligt skolefrafald og forbedre læringsudbyttet.

Takket være de vellykkede uddannelsestiltag, der blev præsenteret på to internationale konferencer i Europa-Parlamentet i Bruxelles, har tusindvis af børn i hele Europa forbedret deres resultater og dermed øget deres chancer for at fortsætte deres skolegang med held. Den sociale og politiske virkning af dette projekt har været Europa-Kommissionens begrundelse for at indlemme det på listen over de 10 forskningsprojekter, der har den største gennemslagskraft i Europa. INCLUD-ED er det eneste projekt fra de samfundsøkonomiske videnskaber og humaniora, der kom ind på listen.

Type
Øvelse
Land
ALBANIEN; BELGIEN; BULGARIEN; CYPERN; DANMARK; ESTLAND; FINLAND; FRANKRIG; GRÆKENLAND; HOLLAND; IRLAND; ISLAND; ITALIEN; KROATIEN; LETLAND; LITHAUEN; LUXEMBOURG; MALTA; Nordmakedonien; NORGE; POLEN; PORTUGAL; RUMÆNIEN; SERBIEN; SLOVAKIET; SLOVENIEN; SPANIEN; STORBRITANNIEN; SVERIGE; TJEKKIET; TURKIET; TYSKLAND; UNGARN; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Oversæt (Kun registrerede brugere)