KAAP – SPROGINDLÆRINGSINITIATIV FOR FORÆLDRE I ANTWERPEN

KAAP er et initiativ fra De Scholbrug ("Skolebroen"), en NGO baseret i Antwerpen (Belgien, Flandern), der sigter mod at skabe forbindelser mellem skoler, forældre og elever med særligt fokus på socialt udsatte familier. KAAP-projektet fokuserer på at tilbyde migrantforældre undervisning i nederlandsk på deres børns skole.

Aktiviteterne under De Scholbrug-initiativet blev påbegyndt i 1990'erne med byens borgmester som protektor. Dets hovedformål er at skabe kontakt mellem skoler, forældre og elever med særligt fokus på socialt udsatte familier. De Scholbrug-initiativet tilbyder en bred vifte af foranstaltninger for både primærskoler og sekundærskoler og beskæftiger på nuværende tidspunkt 20 medarbejdere med speciale i uddannelsesmæssig udvikling.

De Scholbrug-modellen er opbygget omkring en række centrale principper, nemlig lighed (lærere og forældre som ligeværdige partnere), tillid (tiltro til forældrenes og elevernes evner), tilknytning, styrkelse af handlekraft og tilpasning.

KAAP-projektet har til formål at forbedre kommunikationen mellem forældre og skoler. Det tilbyder undervisning til forældre, der ikke har flamsk oprindelse, og hjælper forældrene med at blive tilknyttet skolen, f.eks. ved at hjælpe dem med at læse og forstå meddelelser fra skolen og engagere sig i skolens aktiviteter og deres børns uddannelse.

Type
Øvelse
Land
BELGIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :