INVOLVERING AF FORÆLDRE FOR AT FOREBYGGE TIDLIGT SKOLEFRAFALD

Denne rapport skal kvalificere og vejlede den kort- til mellemlangsigtede strategiske planlægning i de 10 bykommuner i Urbact – PREVENT og alle andre kommuner, lokale myndigheder og skoler i hele Europa med hensyn til involvering af forældre i uddannelse for at forebygge tidligt skolefrafald. Denne evaluering er baseret på en analyse af Europa-Kommissionens og Rådets dokumenter om tidligt skolefrafald og social inklusion, dialog og en løbende høringsproces med 10 kommuner, der er med i Urbact – PREVENT-projektet, og der ses nærmere på international forskning, som er relevant for området. PREVENT finansieres af EU's Urbactprogram.

Rapporten udpeger tre områder som centrale for et holistisk, differentieret og systemisk fokus på involvering af forældre i uddannelse, specifikt for at forebygge tidligt skolefrafald:

  1. opsøgende arbejde (lokalsamfundet og den enkelte familie)
  2. sundhed
  3. demokratiske systemer i skolen.

Anbefalingerne i rapporten gælder a) lokalsamfundsbaserede familiestøttecentre, b) lokalsamfundsbaserede centre for livslang læring og c) fremme af demokratiske kommunikationssystemer i skolerne.

Type
Document
Land
ALBANIEN; BELGIEN; BULGARIEN; CYPERN; DANMARK; ESTLAND; FINLAND; FRANKRIG; GRÆKENLAND; HOLLAND; IRLAND; ISLAND; ITALIEN; KROATIEN; LETLAND; LITHAUEN; LUXEMBOURG; MALTA; Nordmakedonien; NORGE; POLEN; PORTUGAL; RUMÆNIEN; SERBIEN; SLOVAKIET; SLOVENIEN; SPANIEN; STORBRITANNIEN; SVERIGE; TJEKKIET; TURKIET; TYSKLAND; UNGARN; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
N/A
Interventionshyppighed
N/A
Finansieringskilde
N/A

Kommentarer

Tilføj en kommentar