KRITERIER FOR IDENTIFICERING AF ELEVER, DER RISIKERER TIDLIGT SKOLEFRAFALD

UNICEF i Serbien og civilsamfundsorganisationen Center for Uddannelsespolitik gennemførte med støtte fra ministeriet for uddannelse, videnskab og teknologisk udvikling i Republikken Serbien projektet "Bekæmpelse af tidligt skolefrafald i Serbien".

Projektets formål var at bidrage til faldende skolefrafald blandt børn og unge. Der er defineret kriterier (prediktorer) for tidligt skolefrafald, som kan bruges af skolerne til at overvåge elever i risiko og forebygge frafald.

I dette projekt identificeres elever (7-19 år) i risiko for frafald (målgruppen) ifølge nedenstående kriterier: 

  1. Fremmøde: Prediktorer: a) ringe fremmøde, b) årstidsbestemt fremmøde
  2. Skoleerfaring og skoleresultater: Prediktorer: a) ringe uddannelsesmæssige resultater, b) har gået klasser om/sen skolestart, c) mange skoleskift
  3. Adfærd: Prediktor: a) dårlig opførsel, aggressiv adfærd
  4. Involvering af forældre: Prediktorer: a) manglende støtte i familien, b) manglende engagement fra familiens side i institutionen
  5. Elevens engagement: Prediktorer: a) mangel på socialt engagement i skolen, b) mangel på læringsmæssigt engagement i skolen, c) tidligere frafald
  6. Individuelle og sociale sårbarhedsfaktorer: Prediktorer: a) taler ikke flydende serbisk og har indvandrerbaggrund, b) familien flytter meget, c) pludselig forandring i familiesituationen, d) økonomiske vanskeligheder, e) manglende finansiel støtte til skolegang (f.eks. skolematerialer og transport), f) stofmisbrug hos barn eller familiemedlemmer, g) flere eksempler på tidligt skolefrafald i familien (især søskende), h) berørt af mobning eller vold, i) berørt af diskrimination eller segregering (børn med særlige undervisningsbehov, etnisk mindretalsbaggrund osv.), j) integration eller reintegration i en institution efter en langvarig indlæggelse eller anbringelse (børn med særlige behov eller unge lovovertrædere), k) børn, som har været i konflikt med loven, l) afstand mellem hjem og skole og/eller undervisning i specialklasse.
Type
Øvelse (indirect evidence)
Land
SERBIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :