INCLUD-ED INTERAKTIVE GRUPPER

Interaktive grupper er et af de vellykkede uddannelsestiltag, der er fundet i forskningsprojektet INCLUD-ED. I projektet INCLUD-ED analyserede man uddannelsesstrategier, som bidrager til at afhjælpe ulighed og fremme social samhørighed, og strategier, der genererer social udstødelse, især med fokus på sårbare og marginaliserede grupper. Interaktive grupper bruges til at forbedre børns og unges uddannelse i forskellige sammenhænge. De består i at samle eleverne i en klasse i små heterogene grupper, hver støttet af en voksen. Hver af disse grupper er sammensat af 4-5 elever, der er forskellige med hensyn til evner, køn, kultur, sprog og etnisk oprindelse. Dette eksempel giver en forståelse af den interaktive gruppe og resultaterne af denne praksis.

Interaktive grupper er et af de vellykkede uddannelsestiltag, der er fundet i forskningsprojektet INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Europa-Kommissionen, sjette rammeprogram, 2006-2011). I projektet INCLUD-ED analyserede man uddannelsesstrategier, som bidrager til at afhjælpe ulighed og fremme social samhørighed, og strategier, der genererer social udstødelse, især med fokus på sårbare og marginaliserede grupper. Vellykkede uddannelsestiltag, der støtter undervisning af elever i risikogrupper, har universelle komponenter, som bevisligt kan overføres til mange forskellige sammenhænge og føre til uddannelsesmæssig succes. Interaktive grupper bruges til at forbedre børns og unges uddannelse i forskellige sammenhænge i hele verden.

Den teoretiske ramme omkring interaktive grupper udspringer af den omfattende videnskabelige litteratur, som viser de negative virkninger af gruppering efter evne for elevernes læring, forventninger og selvanseelse, muligheden for at lære af kammerater og bevæge sig opad til grupper med bedre evner, især for sårbare elever, foruden behovet for at mangedoble og diversificere det samspil, som eleverne er udsat for. I tråd med læringsvidenskabens fremragende fremgangsmåder involverer og fremmer interaktive grupper mængden og kvaliteten af samspillet mellem alle elever i kraft af en dialogisk tilgang til læring. Teorien om dialogisk læring går ud på, at eleverne opnår en dyb forståelse af emnet og deltager i processer med personlig og social transformation gennem dialoger, som er ligeværdige, og som anerkender og bygger på den enkeltes kulturelle intelligens, fokuserer på transformation, styrker den instrumentelle dimension af dialogen, bygger på værdien af solidaritet, fungerer som en kilde til at skabe mening og udspringer af og fremmer ligeværdigheden mellem forskellige baggrunde. Interaktive grupper sikrer således deltagelse af alle, der direkte eller indirekte påvirker læring hos og udvikling af eleverne, herunder lærerne, familiemedlemmer, venner, naboer, foreningsmedlemmer og organisationer i lokalsamfundet samt lokale frivillige.

Interaktive grupper kan bruges som uafhængig øvelse, men de gennemføres også i skolerne som "læringssamfund" sammen med andre vellykkede uddannelsestiltag såsom læsekredse og familieuddannelse. "Læringssamfund" er et projekt baseret på en foranstaltning for hele skolen med henblik på at modvirke tidligt skolefrafald og forbedre skolepræstationerne og den sociale samhørighed. Forbedringerne, der blev opnået på disse skoler, fik Europa-Kommissionen og Europarådet til at anbefale, at man ser skoler som "læringssamfund" for at mindske tidligt skolefrafald og forbedre læringsudbyttet.

Type
Øvelse
Land
ALBANIEN; BELGIEN; BULGARIEN; CYPERN; DANMARK; ESTLAND; FINLAND; FRANKRIG; GRÆKENLAND; HOLLAND; IRLAND; ISLAND; ITALIEN; KROATIEN; LETLAND; LITHAUEN; LUXEMBOURG; MALTA; Nordmakedonien; NORGE; POLEN; PORTUGAL; RUMÆNIEN; SERBIEN; SLOVAKIET; SLOVENIEN; SPANIEN; STORBRITANNIEN; SVERIGE; TJEKKIET; TURKIET; TYSKLAND; UNGARN; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Oversæt (Kun registrerede brugere)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Oversæt (Kun registrerede brugere)