Talk of the Town (Hvad alle taler om) (ToTT)

"Talk of the Town" (ToTT)-foranstaltningen blev udviklet af Communication Trust og ICAN – to britiskbaserede NGO'er inden for tale, sprog og kommunikation. Der blev udført pilotforsøg med ToTT i en lille sammenslutning af skoler (på sekundær- og primærniveau) i Manchester i et socialt udsat område i 2011-2012 for at tage fat på børns udviklingsforsinkelser inden for tale, sprog og kommunikation. Det er en integreret, lokalsamfundsstyret og systematisk tilgang til støtte for børn og unge med tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Det er af afgørende betydning at opdage og støtte lærende med indlæringsvanskeligheder, inden problemet giver sig udslag i fravær. Forskningen har vist, at det er nødvendigt at identificere udsatte lærende og hurtigt gribe ind på det relevante niveau. I dette tilfælde er en målrettet tilgang den mest relevante. ToTT følger en systematisk proces med henblik på at integrere strategier og opnå målbare resultater. Der blev udført pilotforsøg med fire centrale mål: 1. tidlig identificering af børn og unge med behov inden for tale, sprog og kommunikation, 2. samarbejde mellem forældre og praktikere på sundheds- og uddannelsesområdet, 3. positive resultater for børn og unge med forbedrede færdigheder i tale, sprog og kommunikation, 4. en bæredygtig tilgang, således at politik og praksis fortsat understøtter positive resultater.

Type
Øvelse (direct evidence)
Land
STORBRITANNIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

fantastic

Oversæt (Kun registrerede brugere)