Salas de Vidro: I og uden for glasværelserne

Foranstaltningen "I og uden for glasværelserne" i Portugal har til formål at tilbyde aktiviteter på græsrodsniveau, der skal gøre romabørn i førskolealderen interesseret i skolen og støtte deres familier. Aktiviteterne gennemføres i fri luft – på gaden så at sige. Tanken er, at der skal være en åben og gennemsigtig forbindelse mellem skolen, børnene og deres familier. Denne foranstaltning understøttes af et tværfagligt team af eksperter i samarbejde med skolen.

Foranstaltningen "I og uden for glasværelserne" (Aquém e além das salas de vidro) blev påbegyndt i 2009/2010 som led i udviklingen af førskoleundervisningsaktiviteter i romakvarterer. Tanken var, at aktiviteterne skulle afvikles "i det fri" midt i det relevante kvarter – som om de fandt sted i "lokaler fremstillet af glas". Der blev lige fra begyndelsen primært fokuseret på gennemsigtighed. Der blev sammensat et tværfagligt team, som hver uge skulle arbejde med børn for at udvikle deres kompetencer, inddrage familierne og motivere dem til at indmelde deres børn i børnehaven. Gennemsigtighed og åbenhed var vigtige elementer for at vinde forældrenes tillid.

Der er for øjeblikket to hovedaktiviteter, som indgår i skoleåret 2014/2015

  • I glasværelserne: Undervisningstimerne afvikles på gaderne i kvarteret. Disse timer har til formål at udvikle mundtlige sprogfærdigheder (ordforråd og tale) for børn under 3 år. Mødre/bedstemødre opfordres til at deltage, og timerne gennemføres i samarbejde med det lokale team under det nationale system for foranstaltninger på småbørnsområdet (bestående af psykologer, terapeuter, socialarbejdere mm.).
  • Uden for glasværelserne: Der finder ugentlige timer sted i børnehaven (for 3-5-årige), der fremmes af det tværfaglige team, som involverer børnehavepersonalet og børnenes familier.
Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar