LEKTIECAFÉER TIL ROMAELEVER

Lektiecaféer (Tanoda) blev oprettet med EU-midler i Ungarn i 1990'erne med det formål at yde støtte til ugunstigt stillede elever og romaelever. Lektiecaféer tilbyder en lang række tjenester til støtte for unge med læring i fokus. Lektiecaféer yder læringsstøtte, omfattende programmer i emner uden for læseplanerne og ekstra støtte på andre områder i nødvendigt omfang. I lektiecaféerne får eleverne hjælp til deres hjemmearbejde, forberedelse til timen og udviklingen af deres læringsfærdigheder og sociale kompetencer.

I Ungarn, hvor uddannelsessystemet blev meget selektivt i 1990'erne, er læringsmulighederne for ugunstigt stillede elever og romaelever begrænset sammenlignet med hovedparten af eleverne. Skoler, hvor der går ugunstigt stillede elever og romaelever, er typisk beliggende i fjerntliggende egne i den nordlige og nordøstlige del af landet. Disse skoler anses for svage, for så vidt angår finansielle og menneskelige ressourcer og infrastruktur.

I 1990'erne blev der etableret en forsøgsmodel for organiseret læring uden for skolen af en række unge lærere og jurister. Deres mål var at yde støtte til ugunstigt stillede elever og romaelever for at forberede dem på afgangsprøven efter grundskolens 12. år, som sætter dem i stand til at gå videre til højere uddannelse.

Fra 2004 og fremefter blev EU-midlerne brugt til at etablere lektiecaféer i ugunstigt stillede bebyggelser og lokalsamfund rundt om i landet. Formålet med projekterne var at sikre bedre elevresultater, fjerne hindringer for læring og styrke elevernes kulturelle identitet. 

Lektiecaféen foregår i lokalsamfundet og bygger på lokale behov og unges frivillige deltagelse og drives af en NGO i en uafhængig infrastruktur. Den yder komplekse tjenester med fokus på overordnet personlig udvikling, som ellers ikke er tilgængelige for visse socialt marginaliserede børn og unge.

Lektiecaféernes hovedformål er at forbedre lærer-elev-forholdet, give ugunstigt stillede elever et læringsrum, integrere romaforældre i lokalsamfundet, identificere og støtte begavede børn, mindske tidligt skolefrafald, gentagelse af skoleår og arbejdsløshed, udvikle sociale færdigheder med henblik på arbejdslivet, forbedre det kulturelle liv, tilbyde aktiviteter uden for læseplanen for ugunstigt stillede unge, tilbyde beskæftigelse til ufaglærte, styrke båndene mellem skole og lokalsamfund, tilbyde uddannelse til fremtidens lærere samt tilbyde vejledning og måltider til eleverne.

Type
Øvelse
Land
UNGARN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar