Home School Community Liaison Scheme

"Det fremgår klart af Irlands erfaringer, at uddannelsesinitiativer på skoler kan øge uddannelsesniveauet hos de involverede voksne og føre til en generel følelse af ejerskab i lokalsamfundet. Forældreinddragelse, navnlig i socioøkonomisk dårligt stillede områder, er ikke blot til gavn for børnene og skolen, men er også et afgørende aspekt af livslang læring" (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997).

HSCL-ordningen er en forebyggende strategi, der er rettet mod elever, som risikerer ikke at kunne udfolde deres potentiale i uddannelsessystemet på grund af forhold i deres baggrund, som er tilbøjelige til at indvirke negativt på elevernes uddannelsesniveau og deres fastholdelse i skolesystemet. Den fokuserer direkte på de vigtigste voksne i børns liv, for at de kan blive bedre i stand til at støtte børnenes fremmøde, deltagelse og fastholdelse i uddannelsessystemet. Ordningen har til formål at fremme partnerskabet mellem familier og skoler, engagere forældrene mere i deres børns læring og opbygge forældrenes kapacitet, så de bliver i stand til at støtte og bidrage til børnenes vellykkede erfaring med uddannelsessystemet.

HSCL-koordinatorer er lærere, som får et firedages indføringskursus ved deres udnævnelse til stillingen inden for HSCL-ordningen. På dette kursus forklares alle aspekter af uddannelsesmæssige skævheder, og der skitseres klare kriterier for, hvor der skal sættes ind. Endvidere er den øverste ledelse, Tusla, i direkte kontakt med skoler og HSCL-klyngegrupper for at sikre, at der er en konsekvent tilgang til og klarhed omkring vigtigheden af, at de initiativer, der iværksættes inden for rammerne af HSCL's ansvarsområde, er målrettede og fører til klare uddannelsesmæssige resultater. HSCL-koordinatoren og skolen udvælger og gennemfører i fællesskab initiativer, som der er enighed om er mest relevante for en bestemt skole eller et bestemt område.

Der finder en løbende faglig udvikling sted for alle HSCL-koordinatorer og fagfolk, som leverer kvalitetsmoduler for bedste praksis, både på nationalt og lokalt plan. HSCL-koordinatorerne, der er en del af skolens medarbejdere, modtager også uddannelse i børns beskyttelse, særlige uddannelsesmæssige behov osv. HSCL-koordinatorerne skal også gennemgå løbende faglig udvikling på deres område for at lette deres effektive tilbagevenden til klasseværelset efter fem år i stillingen. Derudover gennemføres der en målingsproces i form af resultatindikatorer med henblik på at sikre klare ansvarsforhold, resultater og relevante mål, der både afspejler HSCL-ordningens kvantitative og kvalitative karakter.

I forbindelse med en målrettet indsats over for udsatte børn er det af afgørende betydning at støtte og opkvalificere lærere i at genkende indikatorer og udvise stor opmærksomhed. Børn med risiko for skolefrafald identificeres i samråd med skolens ledelse, hvor faktorer som nedenstående tages i betragtning:

  • Socioøkonomisk baggrund
  • Tidligere eksempler på skolefrafald i familien
  • Familie med kun én forælder
  • Traveller-familie[1]
  • Ringe fremmøde.

Mållisten overvåges løbende, og flere børn identificeres i takt med, at der opstår problemer i løbet af året.  HSCL-koordinatorer er kvalificerede og erfarne lærere og er som sådanne gode til at genkende indikatorer og meget bevidst om de problemer, som uddannelsesmæssigt dårligt stillede børn og deres familier står over for.

 

[1] "Irske travellers er et indfødt mindretal, som ifølge historisk dokumentation har været en del af det irske samfund i århundreder. De har en lang fælles historie, et værdisystem, sprogvaner og traditioner, der gør dem til en gruppe, der er anerkendt af dem selv og andre som særlig. Denne særlige livsstil og kultur, der bygger på en nomadetradition, adskiller dem fra den bofaste befolkning" (uddrag af "Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy", offentliggjort i 2006).

Type
Øvelse
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar