Understøttelse af selvstændiggørelse og integration af flygtningefamilier (SOFIE)

Billede: SOFIE project logo

SOFIE var et 2.5 år langt Erasmus+ projekt, der beskæftigede sig med det, på europæisk plan, udbredte behov for social integration af flygtningefamilier - et af de mest følsomme emner i værtssamfundene. Projektpartnere fra Østrig, Italien, Cypern, Tyrkiet og Sverige satte sig sammen for at fremme faglig, social og kulturel integration af migranter og flygtninge.

Til det formål arbejdede projekterne hen imod at

  • fremstille et sæt holistiske værktøjer, vejledninger med bedste praksisser og læreplaner til støtte for en mere effektiv inklusionsproces.
  • støtte mor-barn interaktionen i processen for læring af et andet sprog.
  • øge uddannelse of trænere og frivillige der arbejder med flygtninge.

Projektresultaterne omfatter:

  • retningslinier for bedste praksis vedrørende inklusion der bygger på behovsanalyse blandt flygtningefamilier.
  • undervisning af mødre og børn med fokus på at pleje sprogfærdigheder og integration hos flygtningefamilier.
  • efteruddannelse for voksne undervisere, fremmedsprogslærere, socialarbejdere og vejledere der arbejder med flygtningekvinder og børn.
  • en guide med bedste praksiserfaringer og online-træning i mentorfunktionen.
Type
Øvelse (direct evidence)
Land
CYPERN; ITALIEN; TURKIET; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar