Lærerplan for uddannelsesmæssig dialoganalyse (T-SEDA)

T-SEDA er en ekstensiv multimedie-ressource fremstillet til lærere på alle niveauer til støtte i deres arbejde med dialogprocessen i klassen. Den hjælper lærere til, systematisk, at undersøge og udvikle deres egne regler for dialogpraksis i deres klasse gennem lærerstyrede spørgsmål.

Den hjælper lærerne til systematisk at undersøge og udvikle deres egne dialogregler i klassen gennem klassestyrede spørgsmål. Koordination og input fra en lokal jævnaldrende facilitator giver skalerbarhed, bæredygtighed og lokalt ejerskab.

‘Klassedialog refererer til produktive former for samtaler elev-lærer og blandt jævnaldrende i grupper, hvor deltagerne bygger på og udfordrer andres ideer. Det fremmer elevernes deltagelse i klassens aktiviteter og understøtter den faglige indlæring.

T-SEDA pakken er en forskningsunderstøttet, åben multimedia ressource, som hjælper praktikere på alle uddannelsesniveauer med at udvikle dialogisk klassepraksis, gennem styring af egne spørgsmåls og modificerende aktiviteter. Dets kærneværktøjer omfatter en selvregulerende dialogisk undervisningspraksis, vejledning i reflekterende spørgeteknik, et kodningssystem til systematisk observation og registrering af dialogiske former for interaktion i klassen samt  illustrative videoer.

T-SEDA blev udviklet af forskere og udøvende lærere på University of Cambridge. Det er desuden blevet brugt i over 360 tilfælde på en række uddannelsesinstitutioner i forskellige lande, aldersgrupper og på forskellige fagområder. Alle eksempler fra praksis er dokumenterede.

Type
Document (direct evidence)
Land
SPANIEN; STORBRITANNIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar