Jump@school – Test af en model til imødegåelse af tidligt skolefrafald

For at imødegå tidligt skolefrafald (ESL), har Jump@school projektet udviklet og afprøvet en innovativ interventionsmodel og bedømt dens virkning på sårbare elevers indstilling til skolen. Det havde deltagelse af ti partnere fra seks lande, fire skoler og 480 elever i alderen 14 – 17 år.

Projektets endelige mål var at tilvejebringe og tilbyde indsigt, anbefalinger og forslag til formulering af uddannelsespolitikker for skoler med erhvervsuddannelse og -træning, som vil kunne forhindre eller modvirke ESL, set i lyset af de nye udfordringer der udgøres af de aktuelle socioøkonomiske udsigter i Europa (økonomisk krise, høj ungdomsarbejdsløshed, flygtningespørgsmål).

Jump@school udviklede en interventionsmodel med det formål at nedbringer ESL, som baseredes på en blanding af individuelle og gruppeaktiviteter.

Aktiviteterne omfattede:

  1. individuelle rådgivninger mellem deltagere og JumpOperators
  2. udvikling af individuelle udviklingsplaner (IDP)
  3. gruppeaktiviteter, dvs. et opstart møde, hvor begyndelsen på rejsen fejres, hvor isen brydes og workshops med udvikling af kreativitet, selvværd, fortrolighed og kommunikation.
Type
Document (direct evidence)
Land
ITALIEN; POLEN; SPANIEN; TURKIET; TYSKLAND; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar