Forebyggelse af skolenederlag: Undersøgelse af potentialet i inkluderende uddannelsespolitik på system- og individniveau

Billede: PSF project logo

Projekt Forebyggelse af Skolenederlag (PSF) havde til formål at adressere manglen på inklusion og retfærdighed i uddannelsessystemet, ved at fokusere på sammenhængen mellem skolenederlag og inklusionspolitik. Det skulle undersøge påstande om, at inkluderende uddannelsesmålsætninger har indbygget et potentiale til at forebygge skolenederlag – både i relation til individet og til det overordnede system. 

 

PSF projektet så på inkluderende politiske rammer på nationalt og lokalt plan, der støtter skoler i at kunne udvikle sig effektivt i retning af at inkludere alle elever, forebygge skolenederlag og sikre succes for alle elever i skolen og i livet. Ved at tage udgangspunkt i at undersøge på system-niveau, udvidede det sine betragtninger vedrørende skolenederlag til et systemperspektiv, fremfor kun at fokusere på den individuelle elev.

Projektet integrerede to parallelle dataindsamlingsaktiviteter:

  • Resume og status over europæisk og international forskningslitteratur om forebyggelse af skolenederlag i relation til inkluderende uddannelse.
  • Fokus på eksisterende nationale politiske tiltag til forebyggelse af skolenederlag, ved indsamling af oplysninger fra deltagende lande gennem en undersøgelse af disse, med henblik på at kortlægge deres politiske mål i forhold til håndtering skolenederlag.

Projektet (2018-2020) blev organiseret af Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning.

Type
Document (indirect evidence)
Land
ESTLAND; FINLAND; GRÆKENLAND; IRLAND; ISLAND; LETLAND; MALTA; SERBIEN; SLOVAKIET; STORBRITANNIEN; SVERIGE; TJEKKIET; TYSKLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar