Evalueringsmiljø til fremme af tværkulturelle mentorværktøjer og -praksis i skolen (E-EVALINTO)

Billede: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO har til formål at fremme ligemandsmentorskaber med henblik på at reducere tidlig skoleafgang blandt migrantelever og at anerkende værdien af interkulturalitet samt at udvikle en ikt-ramme for vurdering, forvaltning og udvikling af aktiviteter i tværkulturelle sammenhænge. Det Erasmus+-finansierede projekt fokuserer på beslutningsprocesser og identifikation af forskellige mønstre i de analyserede situationer.

At tage fat på skoleafgang i utide er et skridt i retning af at forbedre unges muligheder og at støtte en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, som det fremgår af prioriteterne for EU-strategien fra 2020. E-EVALINTO-projektet har til formål at gennemføre en tidlig interventionsstrategi for at mindske kløften mellem migrantelever og ikke-migrantelever.

Projektet fokuserer på gennemførelse af interkulturelle mentorprogrammer og aktiviteter – støttet af et ikt-miljø – bestående af et sæt værktøjer og fremgangsmåder, der fungerer som ramme for evaluering af interkulturelle spørgsmål i skolernes kontekst, ved at udvikle:

  • En forebyggelses- og tidlig interventionsstrategi baseret på "ligemands-mentorforanstaltninger" for at reducere tidlig skoleafgang for unge elever med indvandrerbaggrund.

En ikt-ramme til vurdering, forvaltning og udvikling af aktiviteter i interkulturelle sammenhænge

Type
Øvelse (indirect evidence)
Land
CYPERN; IRLAND; ITALIEN; POLEN; SPANIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar