Fuoriklassemodellen til bekæmpelse af skolefrafald

Billede: Fuoriclasse

Fuoriklasser (Italien) er en integreret interventionsmodel i forhold til skolefrafald rettet mod elever, lærere og familier. Modellen indeholder aktiviteter, der supporterer motivation til at lære og studere med henblik på at sikre den fulde implementering af retten til undervisning, som beskrevet i FNs Børnerettighedskonvention,

Fuoriklassernes undervisningsmæssige intervention i og udenfor skolerne henvender sig til 4. og 5. klasserne og til andet og tredie gymnasietrin med henblik på at lette overgangen mellem forskellige skoleniveauer. Projektet indeholder fire komplementære, multidimensionelle interventionsområder:

  • Styrkelse og genindvinding af færdigheder og skolekundskaber.
  • Rekreationsbaserede kulturelle workshops.
  • Tiltag på systemniveau for at opdatere undervisernes kunnen og gøre forældrene mere opmærksomme.
  • Effektiv uformel support til læring i kontekster uden for skolen.

Fuoriklassernes handlinger omfatter eksempelvis motiverende workshops i skoletiden, lejrskoler som ikke-formel undervisning, opfølgende undervisning for elever med læringsvanskeligheder, tips til at øge velbefindende i skolerne og møder til facilitering af dialogen mellem skoler og familier.

Evalueringen indikerer at resultaterne peger på en halvering af for sent fremmøde i klasserne, skulkeri er blevet reduceret og familierne har øget deres interesse i, hvordan deres børn klarer sig i skolen.

Type
Øvelse (indirect evidence)
Land
ITALIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

NICE IDEA!

Oversæt (Kun registrerede brugere)