At forberede lærerne på mangfoldighed

Selvom mangfoldigheden i de europæiske samfund ikke er et nyt fænomen, er det under hastig forandring. Europa bliver stadig mere forskelligartet pga. intereuropæisk mobilitet, international migration og globalisering.

Disse samfundsmæssige ændringer påvirker pædagogisk perspektiv og organisation, og skaber både nye muligheder og udfordringer for skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Nyere undersøgelser viser, at intolerance og social udstødelse er stigende både i skolen og i samfundet. Det stigende antal flygtninge, asyl-søgende og migrantbørn, der kommer til Europa stiller særlige krav til skolen og lærerne. Disse fænomener fører til, at lærerne genoverveje deres daglige praksisser og strategier mht. at opfylde undervisningsbehovene for disse elever. 

  • Udgivet af: Europakommissionen
  • År: 2017
  • Findes på disse sprog: engelsk, fransk, tysk
  • Download