Støtte til inklusion af fordrevne børn fra Ukraine: Støtte til inklusion af fordrevne børn fra Ukraine i vore uddannelsessystemer: betragtninger, nøgleprincipper og praksis for skoleåret 2022-2023

Dette arbejdsdokument har til formål at sammenlægge de aktuelle tilgængelige fælles erfaringer og fremskaffe oplysninger om god praksis og praktisk indsigt til at støtte EUs medlemslande i deres arbejde for at inkludere fordrevne ukrainske børn i vore uddannelsessystemer. Dokumentet blev udfærdiget at EU-kommissionen i samarbejde med FNs flygtningehøjkommissær (UNHCR), FNs børnefond (UNICEF), repræsentanter fra uddannelsesministerierne, interessent-organisationer der mødtes til fagfælle events i perioden mellem marts og juni 2022 og eksperter fra det netværk der arbejder med den sociale dimension indenfor uddannelse og træning (NESET).

Dokumentet indeholder en række betragtninger på seks hovedområder, der rækker fra modtagelse af fordrevne børn til langsigtede foranstaltninger:

organisering af modtagelse og adgangsprocesser,
forberedelse af uddannelsesinstitutioner og deres medarbejdere på at skulle inkludere fordrevne børn,
afvikling af målrettede aktiviteter i uddannelsessystemet til støtte for fordrevne børn,
støtte op om fordrevne familier og lokalsamfund og hjælpe fordrevne børn med at vedligeholde forbindelsen til Ukraine,
træffe langsigtede foranstaltning for at fremme inkluderende uddannelse,
træffe særlige forholdregler for børn i førskole- og pasningsordninger.

Udgivet af: EU-kommissionen
År: 2022
Sprog: engelsk
Download arbejdsdokument
Download faktaark

Nyheder på European Education Area Portalenl