MOOCs som nutidige former for bøger: nye undervisningstjenester mellem kontrol og samtale

Image: Kutlayev Dmitry / shutterstock.com

Denne artikel viser, at anskuelsen af Massive Online Open Courses (MOOCs) som nutidige former for undervisnings- (eller kulturelle) bøger, under hensyn til den digitale uvikling af bøger, særlig med Internettet, medfører en ændring af visse forskningsområder.

Artiklen trækker på fremkomsten af ny praksis i undervisningsforbrug og forsøger at sammenkæde forskellige forskningsperspektiver: fjernundervisning og undervisningsmidler. Endelig diskuteres to centrale processer, samtale og kontrol, og artiklen viser, hvordan de kommer til udtryk i design og anvendelse af MOOCs.

  • Udgivet af: IARTEM eJournal
  • År: 2017
  • Sprog: Engelsk
  • Download