Migranter i europæiske skoler: sprogindlæring og -vedligeholdelse

Understøttelse af nyligt ankomne migrantbørn i deres bemestring af undervisningssproget samtidig med at vedligeholde og videreudvikle deres personlige sproglige repertoire er både nøglen til deres vellykkede modtagelse og integration og til deres videre undervisning.

Nyankomne elever har ofte en kompliceret baggrund mht. opholdslande og har erhvervet sig forskellige niveauer af kunnen på flere sprog. Samtidigt gælder det, at erhvervelsen af et godt kendskab til undervisningssproget i modtagerlandet ikke kun er nøglen til undervisning, men også til arbejdsmarkedet og samfundet i bredere forstand. Det frembyder en vanskelig opgave mht. på den bedste måde at anerkende sociale og sproglige forskelle som et gode i en europæisk skolesammenhæng samtidigt med, at migrantbørn skal hjælpes med at trives og at blive aktive borgere gennem erhvervelsen af et godt niveau i undervisningssproget.

  • Udgivet af: Europakommissionen
  • År: 2018
  • Findes på: Engelsk
  • Download