Kompendium med inspirerende metoder til inkluderende undervisning og undervisning i medborgerskab

Dette kompendium præsenterer en lang række inspirerende metoder, der har til formål at give idéer og inspiration til beslutningstagere og aktører, der stræber efter at forbedre inklusionen i uddannelsessystemer i hele EU. Derudover har kompendiet til hensigt at bidrage til den voksende dokumentation for vigtigheden af og merværdien ved inkluderende undervisning.

Dette kompendium er samlet af arbejdsgruppen, ET 2020 Working Group on Common Values and Inclusive Education, som består af repræsentanter fra EU-medlemsstater og kandidatlande samt de relevante EU-agenturer, interessentorganisationer, internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter.

Det dækker en række emner, der relaterer til inkluderende undervisning, ikke-forskelsbehandlende undervisning og undervisning i medborgerskab, og som er fastlagt i arbejdsgruppens successive mandater (2016-2018 og 2018-2020). 

  • Udgivet af: Europa-Kommissionen
  • År: 2021
  • Tilgængeligt på: EN
  • Se online