Inklusion af unge flygtninge og migranter gennem uddannelse

Notaterne vedrørende inklusion af unge flygtninge og migranter gennem undervisning blev udarbejdet af medlemmerne af ET 2020 Arbejdsgruppen vedrørende Fremme af Fælles Værdier og Inkluderende Uddannelse.

Dette dokument indeholder fremlæggelser og diskussioner som fandt sted i Istanbul og ved efterfølgende arbejdsgruppemøder i Bruxelles. Det sammenstiller nogle af de væsentligste indsigter, resultater og diskussioner, der har at gøre med inklusionen af unge flygtninge og migranter gennem uddannelse

  • Udgivet af: Europakommissionen
  • År: 2020
  • Findes på: EN
  • Download