Uddannelse i iværksætterkultur — En vejledning for undervisere

Denne vejledning har til formål at præsentere en række eksempler på god praksis, der blev fremlagt ved de to arrangementer, for et bredere publikum. I vejledningen fremhæves virkemidlerne og succesfaktorerne ved eksemplerne, ligesom der anføres kontaktoplysninger, hvor læseren kan indhente yderligere information. Findes på 21 sprog.