Effekten af brug af digital teknologi på børns empati og opmærksomhed

Denne analyserapport fremlægger de mest relevante og up-to-date videnskabelige bidrag på verdensplan om virkningerne af brugen af digital teknologi på børns kapacitet mht. empati og opmærksomhed.

Rapporten sammenstiller eksisterende viden fra en omfattende litteraturgennemgang, der har fremdraget evidens fra videnskabelige artikler og relevante officielle rapporter fra Europa-Kommissionen (EF) om digital teknologis efffekt på børns empati og opmærksomhed. Det basale spørgsmål i denne rapport er: Hvilke effekter er der af brug af digital teknologi i forhold til børns empati og opmærksomhed

  • Udgivet af: Europa-Kommissionen
  • År: 2020
  • Findes på: Engelsk
  • Se online