5 trin mod kvalitet – Kursuspakke for kursusudbydere inden for undervisning af førskolebørn

Målet med materialet er at introducere Den Europæiske Referenceramme (EQF) for Førskoleundervisning og Dagtilbud (ECEC) med henblik på at gøre fagfolk mere fortrolige med konceptet inden for rammerne af deres egen praksis.

EQF beskæftiger sig indgående med de mest relevante kvalitetsaspekter i ECEC. Derfor vil udbredelse af EQF-indholdet i hele ECEC-sektoren i Europa (og uden for) til beslutningstagere, forskere og fagfolk på området være til gavn for kvaliteten af ECEC. Med denne videreuddannelse af ECEC-fagfolk kan EQF understøtte det arbejde, der gøres mht. kvalitet af den enkelte fagperson.