Fortrolighedspolitik

Europa-kommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur ("DG EAC"), Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) samt EUN Partnership ("EUN") som tjenesteudbyder for EACEA har forpligtet sig til at beskytte dit privatliv.

School Education Gateway-platformen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 2018/1725 om beskyttelse af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer[i] ("databeskyttelsesforordningen"). Alle data samles i en database, der hostes i EU.

Vi værdsætter din tillid og vil sørge for, at du forstår vores politik og praksis vedrørende beskyttelse af dine data inden for School Education Gateway-platformen.

1. Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger (dataansvarlig)?

Den dataansvarlige er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur.

Den person, der er udpeget som værende ansvarlig for databehandlingerne er: 

Kontorchefen, afd. A6 i EACEA
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Hvilke personoplysninger behandles og hvordan?

A. Brugerprofil: Oplysninger vedrørende person og organisation/-er

Følgende personoplysninger behandles i forbindelse med School Education Gateway, når en bruger opretter en konto på platformen.

Hvis man ønsker det kan man også blive tilknyttet en eller flere organisationer.

Følgende tabel viser, hvilke data der er obligatoriske og som kan tilvælges for enkeltpersoner og organisationer ved registrering på School Education Gateway.

Personlige oplysninger Organisationsoplysninger
Obligatorisk Fornavn
efternavn
e-mail
brugertype
land
Organisationens navn
adresse
by
postnummer
land
region
type
PIC (Deltageridentifikationskode)
kontaktperson (link til en eksisterende brugerprofil)
Tilvalg Billede Beskrivelse
website-URL
Facebook-URL
Twitter-URL
Linkedin-URL
Billede

B. Oplysninger fra deltagelse i onlinekurser

School Education Gateway giver brugerne mulighed for at deltage i online kurser gennem Teacher Academy. Tilmelding til et online kursus er betinget af oprettelse af en brugerkonto på School Education Gateway (se ovenfor), men ingen yderligere personlige oplysninger er påkrævet.

Som en del af onlinekurset kan følgende data indhentes, herunder personfølsomme oplysninger:

 • Kursist-genereret indhold, såsom indsendte opgaver, ligemandsevaluerede opgaver og ligemandsevaluering af kursistfeedback.
 • Kursusdata, såsom kursisters svar på quizzer, forumopslag og brugerundersøgelser.
 • Oplysninger som fx. kommentarer, fotos, videoer og andre ressourcer deles gennem offentlige fora (eller lignende tredjeparts-kommunikationsværktøjer som f.eks. Padlet eller Tricider). Disse fora kan være enten på selve platformen, eller de kan være indlejrede eller tilknyttede platformen gennem links.
 • Brugen af eksterne værktøjer fra tredjepart er valgfri i forbindelse med onlinekurser. Disse værktøjer administreres af tredjeparters websteder gennem deres egen privatlivspolitik. Ved registrering på sådanne websteder accepterer deltagere, at deres personlige data bliver behandlet af disse tredjeparter (f.eks. controllere). Vi råder dig til at konsultere de respektive tredjeparts-websteders fortrolighedspolitik for yderligere information.

Alle oplysninger, der gøres tilgængelige i forums og andre diskussionsværktøjer kan ses på platformen af andre deltagere i online kurser og i nogle tilfælde også uden for platformen. Deltagerne rådes til altid at være forsigtige, hvis man opslår personlige eller følsomme oplysninger og at sikre sig de relevante tilladelser til at dele ressourcer såsom billeder.  

C. Information fra tredjeparts-websteder eller tjenester

School Education Gateway kan modtage personhenførbare oplysninger, hvis brugere tilgår eller logger på en tredjeparts websted, der indeholder disse oplysninger fx. Facebook, Twitter eller Padlet. Det kan indeholde tekst og/eller billeder fra en tredjeparts website.

School Education Gateway modtager også personhenførbare oplysninger (specielt brugerens navn, unikke ID og e-mail-adresse på tredjepartens websted) fra en sådan hjemmeside, hvis brugeren logger på vha. godkendelsesproceduren på tredjepartens websted: Facebook, Twitter, Google og LinkedIn.

Tredjeparts-websteder, der tilbyder online kursusrelaterede værktøjer og tjenester såsom online quizzer, redskaber til ligemandskaraktergivning eller social mediefunktionalitet for brugerne, kan også indsamle personhenførbare oplysninger om den enkeltes brug af pågældende partnerwebsted, mens brugeren er beskæftiget med aktiviteter der er relaterede til online-kurser. Tredjeparts websteder kan evt. dele data med School Education Gateway med henblik på at forbedre dennes services, ydelser på tredjepartens websted og den enkeltes undervisningsoplevelse. Disse data indeholder oplysninger såsom tidsforbrug på partnersitet og hvilke sider, der har været vist. Brugen af disse værktøjer er altid valgfri i forbindelse med onlinekurser.

D. Andre oplysninger

Brugere kan også vælge at skrive offentlige kommentarer til artikler, som publiceres på platformen. Brugerne kan også vælge at skrive offentlige kommentarer, anmeldelser eller oversigter under Erasmus+ Værktøjer (Kursuskatalog, mobilitetsmuligheder og strategiske partnerskaber, i disse tilfælde gælder følgende Vilkår og betingelser. I alle disse tilfælde kan medlemme oplyse om formålet med at udgive deres kommentarer, anmeldelser eller opslag.

Brugere skal være opmærksomme på, at administratorer kan få adgang til brugernes beskeder og meddelelser på platformen i forbindelse med fejlfinding.

Brugere kan også deltage i afstemninger eller webinarer eller tilmelde sig specifikke mailinglister. I disse tilfælde kan brugerne indsende oplysninger for at deltage i sådanne aktiviteter.

Information såsom brugerens IP-adresse, internetudbyder, internetbrowser, operativsystem, omtrentlige antal brugs-gange, henvisningssted, specielle brugerinteraktioner med systemets funktionalitet og lignende data, der udveksles mellem en brugers computer og serverne ved School Education Gateways platform bliver indsamlet. Denne information vil ikke blive knyttet til specifikke brugerkonti undtagen for at spore specifik brugeraktivitet i tilfælde af formodet overtrædelse af vilkår og betingelser.

Samlede statistikker indhentes regelmæssigt, herunder, men ikke begrænset til, antallet af brugere i en bestemt periode, de valgte kurser og brug af kontoen.

3. Formålet med behandling af dine data 

Behandling af personoplysninger er nødvendig for at:

 • Gøre det muligt for registranter at bruge platformens services såsom:
  • opslag af kommentarer, anmeldelser og oversigter;
  • brug af forskellige platformsfunktioner såsom favoritter eller gemte søgninger og
  • udbygning af brugerprofiler.
 • For at kunne håndtere helpdeskforespørgsler, forslag til indhold, fejlsituationer osv.;
 • For at give registranterne på School Education Gateway mulighed for at kommunikere og samarbejde i gensidig tillid og respekt;
 • Muliggøre og lette overvågning og forskningsmæssige aktiviteter;
 • Udvikle opsøgende aktiviteter og kommunikation i forbindelse med School Education Gateways platform og dens tjenester;
 • Sende brugerne opdateringer og relevant information (fx. nyheds- eller info-breve til kursusudbydere) relateret til School Education Gateway, og for at informere brugerne om andre relaterede aktiviteter de kunne være interesserede i inden for initiativer fra Europa-Kommissionen;
 • Aktivere online kursusadministration og gennemførelse, herunder:
  • sporing af individuelle brugeres fremmøde til kurser, fremskridt og gennemførelse af moduler;
  • dele personhenførbar information og præstationer på et givet online kursus med undervisere eller moderatorer, som underviser på kurset eller deltager i afviklingen af kurset;
  • gøre det muligt for brugerne at bidrage til online kurser gennem evalueringer, kommentarer, bogmærker, tagging, besvarelse af quizzer, deltagelse i fora og andre kommunikationsværktøjer og upload af deres egne ressourcer;
  • præsentation og sammenfatning af resultaterne fra et kursus;
  • genbrug af og henvisning til indlæg i fora og kommunikationsværktøjer i igangværende og fremtidige versioner af kurserne og forløb samt udbygning af fremtidige kursustilbud;
  • organisering af brugere i gruppen eller i temabaserede aktiviteter.
 • Aktivere og forbedrer brugeroplevelsen for dette og lignende fremtidige projekter udviklet af Europa-kommissionen via adgangskontrol, sporing af brugshyppighed, søgeadfærd, præferencer og indstillinger;
 • Muliggøre indsamling, kategorisering af og oversigt over brugerbetaling i forums og andre diskussionsværktøjer;
 • Tilvejebringe samlede statistikker herunder, men ikke begrænset til, samlet brug af kontoen, antallet af brugere i en bestemt periode, brugernes foretrukne emner og/eller lande medlemmerne kommer fra.

4. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger?

Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller begrundet i offentlig myndighedsudøvelse ved en given EU-institution eller EU-organ (fastlægges i EU-lovgivningen) (artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning 2018/1725).

 • ”Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013 gennem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 11. december 2013 og om ophævelse af beslutningerne nr. 1719/2006/EF, nr. nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (OJ L 347 af 20.12.2013, s. 50-73).
 • Kommissionens gennemførelse af afgørelse af 18. december 2013 om oprettelse af "Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur" og om ophævelse af beslutning 2009/336/EF (2013/776/EU): Artikel 3, litra a).
 • Servicekontrakt 2017-3597, 2017-3598 og 2017-3599 mellem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og EUN Partnership AISBL.

Behandling, som ikke er omfattet af ovennævnte retsgrundlag, er baseret på den registreredes samtykke (artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning 2018/1725).

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Data, som er relateret til statistik og forskning opbevares i et aggregeret, anonymt format, så længe School Education Gateway er aktiv.

Data relateret til en given brugerprofil, som beskrevet i punkt 2, opbevares i tre år efter brugerens sidste login. Efter tre år fra det sidste login vil brugerprofilen automatisk blive sat til inaktiv, dvs. den ikke længere er synlig for andre brugere. En meddelelse sendes til brugeren for at orientere om, at profilen er sat til inaktiv, og at kontoen kan reaktiveres ved at logge på igen inden for to uger. Hvis brugeren ikke har logget sig på inden for to uger, vil den pågældende profil blive deaktiveret permanent. Alle personlige oplysninger bliver så anonymiseret. Alle personlige data, som brugeren kan have afgivet gennem tredjepartsværktøjer (f.eks. under et online kursus ved brug et eksternt onlineværktøj, som Facebook, Twitter eller Padlet), er ikke under den datansvarliges ansvar og er derfor ikke berørt af anonymisering.

For at deaktivere eller slette en konto, bedes du kontakte vores kundeservice på: support@schooleducationgateway.eu

Hvis en brugere beder om deaktivering af sin profil eller en profil automatisk deaktiveres, vil ingen data være synlige for andre School Education Gateway-brugere. Data opbevares kun i anonymiseret form, der ikke giver mulighed for personlig identifikation. Hvis brugere med en sådan inaktiv profil fortsat ønsker at bruge platformen, kan det ske ved at registrere sig igen. Data er udelukkende til rådighed i et aggregeret format med henblik på forskning og overvågning for EACEA, Europakommissionen, nationale eller regionale skolemyndigheder, eller myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af School Education Gateway og andre tredjeparter (se punkt 3) vedr. den dataansvarliges autorisation.

6. Hvem har adgang til dine personlig oplysninger, og hvem kan se dem?

Med henblik på de ovenfor beskrevne formål er adgang til det samlede datasæt begrænset til:

 • Europa-kommissionen og udpeget personale ved Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (EAC)
 • Udpeget personale hos EACEA
 • Udpeget personale hos tjenesteudbyderen, EUN Partnership

Visse af brugernes oplyste data vil blive vist på det offentlige område i School Education Gateway-portalen, hvilket betyder, at sådanne data er frit tilgængelige på internettet. I disse tilfælde har brugeren ret til at slette data. De data, som offentliggøres er navnligt følgende:

Organisationsdata er synlig for alle brugere via organisationens side:

 • Navn, adresse, by, land, billede, Facebook-URL, Twitter-URL, LinkedIn-URL og hjemmeside.
 • Registranter som er tilknyttede organisationen (fornavn, efternavn, land, billede)
 • Kurser, mobilitetsmuligheder og opslag om strategiske partnerskaber indsendt af organisationens medlemmer
 • Tildelte stjerne er baserede på den gennemsnitlige evaluering af organisationens kurser (om nogen)
 • Liste over anmeldelser og bedømmelser fra andre brugere af organisationens kurser

Registrantdata:

 • Følgende registrantdata er synlige for alle brugere på kun den offentlige organisationsside (hvis brugeren er tilknyttet en eller flere organisationer): fornavn, efternavn, land, en miniatureudgave af brugerens billede (hvis indsendt)
 • Brugerens profilside er kun tilgængelig for andre brugere, der er logget på, med følgende oplysninger: fornavn, efternavn, land, organisation(er), brugertype, kommentarer fra registranten, vedkommendes favoritartikler, og hvorvidt registranten er eTwinning-verificeret.  
 • Ethvert opslag, kommentar, anmeldelse og/eller bedømmelse foretaget frivilligt af en registreret bruger er offentlig, dvs. synligt for hjemmesidens brugere og det er også tilgængeligt for søgemaskiner.
 • Brugeraktivitet på online kurser kan kun ses af registrerede brugere, der har tilmeldt sig det specifikke online kursus.

Overførsel af data til andre tredjeparter (f. eks. forskningscentre og universiteter) kan tillades efter specifik tilladelse fra den dataansvarlige, men kun i anonymiseret form.

Personlige data vil aldrig blive brugt til marketingsformål.

7. Hvordan beskytter vi dine personlige data?

De indsamlede personoplysninger og alle relaterede oplysninger lagres på sikrede servere af tjenesteudbyderen (EUN Partnership AISBL).

En kontraktuel bestemmelse om databeskyttelse er indeholdt i kontrakten med serviceudbyderen for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Driften af serviceudbyderens computercentre er kontraktligt underlagt Kommissionens sikkerhedsdirektiver og bestemmelser fastsat af Sikkerhedsdirektoratet for disse former for servere og ydelser.

8. Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine personlige data og hvordan kan du udøve dem?

Du har ret til at:

 • Anmode om at få adgang til de personoplysninger vi har om dig;
 • Anmode om berigtigelse af dine personlige data eller selv foretage ændringen i din profil;
 • Under visse forudsætninger kan du anmode om at få slettet dine personlige oplysninger;
 • Under visse forudsætninger kan du anmode om at begrænse behandlingen af dine personlige data;
 • Modsætte dig behandling af dine personlige data med henvisning til din særlige situation;
 • Anmode om at dine data overføres til en anden organisation i almindeligt anvendte maskinlæsbare standardformater (dataportabilitet);
 • Til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data under henvisning til din særlige situation i henhold til bestemmelserne i artikel 23 i forordning 2018/1725.

Du har også ret til, som defineret ved lov, ikke at blive underkastet automatiserede beslutninger (udelukkende foretaget maskinelt), som påvirker dig.

9. Du har ret til assistance i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende persondata

I tilfælde af uoverensstemmelse om spørgsmål vedrørende beskyttelsen af persondata kan man henvende sig til den dataansvarlige på ovennævnte postadresse og/eller den angivne mail-adresse (punkt 1).

Man kan også kontakte EACEAs databeskyttelsesansvarlige på følgende e-mail-adresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Du kan på ethvert tidspunkt indgive en klage til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse: https://edps.europa.eu/

[1] Forordning (EU) 2018/1725 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger foretaget af Unionens institutioner, kontorer og organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og forordning 1247/2002/EF tekst med EØS-relevans, OJ L 295, 21.11.2018, s. 39.