Erasmus+ Værktøjer: vilkår og betingelser

Oplysningerne her beskriver, hvad der forventes fra opslag i Erasmus+ værktøjer. For at sikre maksimal og varig gavn for skoler og lærere, skal alle opslag være i overensstemmelse med de standarder, som er beskrevet her, og de skal overholde målsætninger og standarder for Erasmus+ programmet.

 Disse vilkår og betingelser supplerer webstedets generelle Ansvarsfraskrivelse.

Læs også Ofte stillede spørgsmål og Guiden.

Ansvarsfraskrivelse for værktøjer

Som bruger af Erasmus+ værktøjer bør du læse denne information omhyggeligt:

 • Erasmus+ værktøjerne stilles til rådighed som en del af School Education Gateway, som er en portal udarbejdet af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur i samarbejde med Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.
 • De anførte kurser, mobilitetsmuligheder og anmodninger om strategiske partnerskaber tilbydes af uafhængige organisationer, og Kommissionen påtager sig intet ansvar eller forpligtelse med hensyn til deres indhold, levering eller administration.
 • Ingen oplistning er blevet godkendt af Kommissionen eller de nationale agenturer, men afsenderne anmodes om at respektere vilkårene og betingelserne.
 • At vælge et lokalt kursus, en mobilitetsmulighed eller tilbud om et strategisk partnerskab fra databasen garanterer ikke, at skolen vil modtage et Erasmus+ tilskud.
 • Desuden er det ikke nødvendigt for et kursus, en mobilitetsmulighed eller et strategisk partnerskab at være opført i School Education Gateway for at være med i Erasmus+ programmet.

Grundlæggende betingelser & vilkår

 • Brug af Erasmus+ værktøjer er gratis både mht. opslag og for enkeltpersoner, som søger efter opslag, der matcher deres kriterier.
 • Enhver kan opslå et lokalt kursus, mobilitetsmulighed eller en anmodning om et strategisk partnerskab. Det eneste tekniske krav til oprettelse af en liste, er at have en brugerkonto tilknyttet en organisation. Når kontoen er oprettet, kan brugeren foretage opslag i alle sektioner.
 • For at få adgang til bestemte funktioner i School Education Gateway og Erasmus+ værktøjer, skal man registrere sig for at oprette en konto og blive medlem.
 • Der gøres alt for at holde hjemmesiden problemfrit kørende. Dog tager School Education Gateway ikke ansvar for og kan ikke gøres ansvarlig for evt. midlertidig utilgængelighed af hjemmesiden pga. tekniske problemer uden for vores kontrol.
 • School Education Gateway tager ikke ansvar for eventuelle vurderinger eller kommentarer om indholdet.
 • School Education Gateway forbeholder sig ret til at redigere hjemmesiden eller Erasmus+ værktøjer, eller til at ændre disse vilkår til enhver tid og uden varsel.
 • School Education Gateway forbeholder sig ret til at fjerne eller slette indhold eller kommentarer, der betragtes som unøjagtige, upassende eller irrelevante for hjemmesidens formål og målgruppe. I sådanne tilfælde vil udgiveren af indholdet bliver informeret og fjernelse heraf vil blive begrundet..
 • School Education Gateway forbeholder sig ret til efter egen afgørelse at fjerne brugeranmeldelser og svar fra kursusudbydere, hvis de er stødende eller i tilfælde af forfalskninger eller kopier af andre anmeldelser.

Acceptabel brugerpolitik

Hvis du opslår indhold ved hjælp af Erasmus+ værktøjer bør du læse følgende omhyggeligt:

 • Indsendere af materiale skal drage omsorg for, at information om deres opslag er fyldestgørende og præcis, herunder skal den afgivne information vedligeholdes og opdateres, når det er nødvendigt.
 • Indsendere af materiale skal sørge for, at alle former for indhold som de opslår på platformen er faktuelt korrekt og at evt. synspunkter er indsendernes egne.
 • Det er ikke tilladt at opslå eller indsende nogen form for materiale, billeder, videoer eller andre bidrag til denne platform, som indsenderne ikke har rettigheder til.
 • Det er ikke tilladt at give sig ud for at være en anden person eller entitet eller at forfalske eller fejlrepræsentere sig selv.
 • Det er ikke tilladt at manipulere opslagene eller nogen del heraf (herunder titler, beskrivelser, metadata, datoer, kontaktinformation etc.) på nogen måde, der kan vildlede læserne eller skjule relevant information for dem, herunder at afgive falsk eller forvansket information for at forbedre synligheden af søgeresultaterne eller at indsende eller forsøge at opnå falske bedømmelser og vurderinger.

Overtrædelse af nærværende acceptable brugerpolitik udgør et væsentligt brud på de Vilkår og Betingelser, som gælder for brugen af platformen og kan resultere i at vi tager en eller flere af følgende forholdsregler:

 • Omgående, midlertidig eller permanent ophævelse af en given brugers ret til at bruge platformen.
 • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, som en given bruger har uploaded til vores website.
 • Den pågældende bruger modtager en advarsel fra os.

Særlige betingelser og vilkår

Kursuskatalog

 • Kuruskataloget er beregnet på at blive brugt til at opslå meddelelser om kurser, der er kvalificerede som mobilitetsaktiviteter for personalet med Erasmus+ Støtte (Key Action 1: Mobilitetsprojekt for skolens underviserstab).
 • Find ud af mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ website.
 • Hvis du er kursusudbyder, henvise vi til "Krav til lokale kurser i Kursuskataloget" længere nede på denne side.
 • Læg mærke til, at for øjeblikket kan kun administratorer v. School Education Gateway offentliggøre nye online kurser i Kursuskataloget.

Mobilitetsmuligheder

 • Databasen er beregnet til at blive anvendt til opslag vedrørende mobilitetsmuligheder for skolens personale, f. eks. job-praktik, observationsperioder eller undervisningsopgaver i en skole eller anden organisation i udlandet.
 • Omkostninger ved mobilitetsaktiviteter for lærere kan støttes med finansiering via Erasmus+ som en del af skolernes europæiske udviklingsplan (se Key Action 1: Mobilitetprojekt for undervisere på skoler).
 • Læs mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ websitet.

Strategiske partnerskaber

 • Databasen er beregnet til at opslå projektidéer og at søge efter deltagere i partnerskaber, der kan komme ind under EU-finansierede strategiske partnerskaber inden for skoleundervisningsområdet:
  • Strategiske partnerskaber, der understøtter innovation
  • Strategiske partnerskaber, der understøtter udveksling af gode praksisser.
 • Læs mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ websitet.

Krav til lokale kurser i kursuskataloget

Dette dokument beskriver kravene til læreruddannelser i forhold til Erasmus+. For at sikre maksimal og varig gavn for skoler og lærere, skal alle kursusudbydere være i overensstemmelse med disse krav, og de skal overholde målsætninger og standarder for Erasmus+ programmet. Disse krav skal også hjælpe skoler med behov for relevante kurser.

1. Overholdelse af programguidens definitionen af læringsmobilitet for undervisere på skoler

Kurser skal være opbygget og udføres i overensstemmelse med de regler og mål, der er fastsat i Erasmus+ Programguide til Key Action 1: Læringsmobilitet for undervisere på skoler. Disse regler omfatter krav om indhold, placering og varighed af kurset. Yderligere oplysninger findes i Programguiden.

2. At skabe en europæisk dimension

Kurset skal frembyde en europæisk dimension, både i indhold og struktur. Den Europæiske Dimension kan realiseres på mange måder, f. eks. ved at diversificere deltagerprofilen, gennem oprettelse af flerkulturelle grupper, og ved at finde en passende placering for kurset.

En lærers deltagelse på et kursus kan være katalysator for en bedre forståelse af og overvejelser om europæiske prioriteringer i en snævrere sammenhæng, samt en meningsfuld gennemførelse af disse prioriteter på hele skolen. Gennem deltagelse skal lærerne også få mulighed for at møde undervisere a) fra andre europæiske lande, og b) at arbejde på samme uddannelsesniveau (førskole, grundskole, videregående) med hvem de kan oprette nye internationale projekter.

Ethvert europæiske kursus er samtidig et potentiel kontaktskabende seminar, hvor deltagerne kan begynde at udvikle andre europæiske projekter. Udbydere bør derfor sikre, at eTwinning præsenteres for deltagerne på deres kurser, for at give dem og deres skoler muligheder inden for områderne netværk, fagfællekommunikation og deltagelse i læringsarrangementer og samarbejdsprojekter efter kurset. Mere information her.

3. Imødekomme skolernes og lærernes faglige behov med kursusdesign af høj kvalitet

Et kursus, som foregår i udlandet, skal tilbyde nye perspektiver for den enkelte deltagers skole i deres hjemland, i overensstemmelse med behov og strategier i den europæiske udviklingsplan. Derudover skal kursusdesignet afspejle de aktuelle faglige udviklingsbehov hos lærerne individuelt, identificeret via den europæiske udviklingsplan, undersøgelser blandt lærerne og andre relevante kilder. Kurserne skal leveres af erfarne ledere med viden om flere nationale systemer, og hvert kursus skal være fleksibelt nok til at tilpasse sig behovene i den enkelte gruppe af deltagere. 

Et kursus af høj kvalitet skal:

 • Både være engagerende og interaktivt samtidigt med at det fremmer en produktiv dialog mellem deltagerne.
 • Fokusere på udvikling af lærernes faglige kompetencer.
 • Tilbyde en balance mellem teori og praktisk anvendelse af metoder;
 • Udvælge aktiviteter der er relevante for kursets varighed og mål;
 • Bruge en række metoder til at levere indhold både for at engagere deltagere i sessionerne og for at inspirere til innovation i deltagernes fremtidige praksis.
 • Vise fleksibilitet i levering af kurset i henhold til deltagernes behov (f. eks. sprog, kompetenceniveauer, tidligere erfaringer).
 • Sørge for et bredt udvalg af måder, hvorpå deltagerne kan reflektere over og dele deres læring.

Udbydere, som tilbyder deres kurser via kursuskataloget skal sikre, at kurserne udbydes i henhold til de skitserede mål. Udbydere skal sikre et godt niveau af detaljer i omridset af kurset, og en enkel og tilgængelig tilmeldingsproces.

Kurser skal muliggør certificering for lærere, herunder datoer for deltagelse, kursusindhold og udbytte af læring. Certifikater skal være underskrevet af kursusudbyderen og fremstå på en sådan måde, at de kan anvendes i deltagernes videre karriereforløb. En foreslået skabelon er Europass – et mobilitetsdokument.

4. Andre bestemmelser

Kursusudbydere bør sikre, at kursuslokaler, opholdsforhold og forfriskninger er af høj standard. De skal også sørge for deltagere med særlige behov.

5. At sikre fremtidig indvirkning

Kursusudbydere bør sikre, at kurset sikrer følgende resultater for hver lærer:

 • Netværk: fortsat kommunikation med andre deltagere og med kolleger på skoler (f. eks. via eTwinning eller tematiske samarbejds "rum").
 • Overførsel af erhvervede kundskaber og kompetencer til deres egen praksis (hvis dette skal lykkes, afhænger det af skolerne samt af kursusudbyderne);
 • Indvirkning på deres skole gennem aktiv deltagelse i strategisk planlægning i forhold til skolens europæiske udviklingsplan.

6. Evaluering for at give information til den fremtidige udvikling af kurser

En evaluering bør være indbygget i ethvert kursusdesign. Udbydere skal sikre, at de reagerer hensigtsmæssigt på resultatet af hver vurdering af kvaliteten af deres kurser.