Erasmus+ Værktøjer: vilkår og betingelser

Oplysningerne her beskriver, hvad der forventes fra opslag i Erasmus+ værktøjer. For at sikre maksimal og varig gavn for skoler og lærere, skal alle opslag være i overensstemmelse med de standarder, som er beskrevet her, og de skal overholde målsætninger og standarder for Erasmus+ programmet.

 Disse vilkår og betingelser supplerer webstedets generelle Ansvarsfraskrivelse.

Læs også Ofte stillede spørgsmål og Guiden.

Ansvarsfraskrivelse for værktøjer

Som bruger af Erasmus+ værktøjer bør du læse denne information omhyggeligt:

 • Erasmus+ værktøjerne stilles til rådighed som en del af School Education Gateway, som er en portal udarbejdet af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur i samarbejde med Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur.
 • De anførte kurser, mobilitetsmuligheder og anmodninger om strategiske partnerskaber tilbydes af uafhængige organisationer, og Kommissionen påtager sig intet ansvar eller forpligtelse med hensyn til deres indhold, levering eller administration.
 • Ingen oplistning er blevet godkendt af Kommissionen eller de nationale agenturer, men afsenderne anmodes om at respektere vilkårene og betingelserne.
 • At vælge et lokalt kursus, en mobilitetsmulighed eller tilbud om et strategisk partnerskab fra databasen garanterer ikke, at skolen vil modtage et Erasmus+ tilskud.
 • Desuden er det ikke nødvendigt for et kursus, en mobilitetsmulighed eller et strategisk partnerskab at være opført i School Education Gateway for at være med i Erasmus+ programmet.

Grundlæggende betingelser & vilkår

 • Brug af Erasmus+ værktøjer er gratis både mht. opslag og for enkeltpersoner, som søger efter opslag, der matcher deres kriterier.
 • Enhver kan opslå et lokalt kursus, mobilitetsmulighed eller en anmodning om et strategisk partnerskab. Det eneste tekniske krav til oprettelse af en liste, er at have en brugerkonto tilknyttet en organisation. Når kontoen er oprettet, kan brugeren foretage opslag i alle sektioner.
 • For at få adgang til bestemte funktioner i School Education Gateway og Erasmus+ værktøjer, skal man registrere sig for at oprette en konto og blive medlem.
 • Der gøres alt for at holde hjemmesiden problemfrit kørende. Dog tager School Education Gateway ikke ansvar for og kan ikke gøres ansvarlig for evt. midlertidig utilgængelighed af hjemmesiden pga. tekniske problemer uden for vores kontrol.
 • School Education Gateway tager ikke ansvar for eventuelle vurderinger eller kommentarer om indholdet.
 • School Education Gateway forbeholder sig ret til at redigere hjemmesiden eller Erasmus+ værktøjer, eller til at ændre disse vilkår til enhver tid og uden varsel.

Acceptabel brugerpolitik

Hvis du opslår indhold ved hjælp af Erasmus+ værktøjer bør du læse følgende omhyggeligt:

 • Indsendere af materiale skal drage omsorg for, at information om deres opslag er fyldestgørende og præcis, herunder skal den afgivne information vedligeholdes og opdateres, når det er nødvendigt.
 • Indsendere af materiale skal sørge for, at alle former for indhold, som de opslår på platformen, er faktuelt korrekt og at evt. synspunkter er indsendernes egne.
 • Det er ikke tilladt at opslå eller indsende nogen form for materiale, billeder, videoer eller andre bidrag til denne platform, som indsenderne ikke har rettigheder til.
 • Det er ikke tilladt at give sig ud for at være en anden person eller entitet eller at forfalske eller fejlrepræsentere sig selv.
 • Det er ikke tilladt at manipulere opslagene eller nogen del heraf (herunder titler, beskrivelser, metadata, datoer, kontaktinformation etc.) på nogen måde, der kan vildlede læserne eller skjule relevant information for dem, herunder at afgive falsk eller forvansket information for at forbedre synligheden af søgeresultaterne eller at indsende eller forsøge at opnå falske bedømmelser og vurderinger.

Overtrædelse af Vilkår & Betingelser

Overtrædelse af nærværende acceptable brugerpolitik vil udgøre et væsentligt brud på de Vilkår og Betingelser, som gælder for brugen af platformen og kan resultere i, at vi til enhver tid uden forudgående meddelelse herom tager en eller flere af følgende forholdsregler:

 • Omgående, midlertidig eller permanent ophævelse af en given brugers ret til at bruge platformen.
 • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, som en given bruger har uploaded til vores website som anses for at være upræcist, upassende, eller irrelevant for webstedets formål og målgruppe..
 • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse efter vores egen afgørelse af enhver brugerkommentar/-vurdering og responser herpå, hvis de er krænkende eller anses for at være forfalskninger eller kopier.
 • Den pågældende bruger modtager en advarsel fra os.

Afgørelsen mht.de passende konsekvenser for overtrædelse af nærværende Betingelser & Vilkår træffes på basis af overtrædelsens karakter og af brugerens historik på platformen. I særdeleshed kan en afgørelse om permanent fjernelse af retten til at bruge platformen eventuelt kun retfærdiggøres, hvis den pågældende bruger tidligere er blevet advaret i sammenhæng med en forudgående overtrædelse af nærværende Vilkår & Betingelser således at hans/hendes rettigheder kunne være blevet tilbagekaldt, hvis overtrædelserne var fortsat.

I tilfælde af tilbagekaldelse af en brugers opslag, helt eller delvist, uanset hvilken form de har eller af brugsrettigheder til vores website eller af nægtelse af adgang hertil eller til nogen af Erasmus+ værktøjerne, har en bruger ret til at bede om begrundelserne for afgørelsen. En sådan anmodning skal rettes til support@schooleducationgateway.eu. Enhver sådan anmodning, der måtte anses for at være krænkende, især hvis den er af repetitiv karakter, vil ikke blive besvaret. I sådanne tifælde vil en bruger blive informeret om at anmodningen anses for at være krænkende og at yderligere svar ikke vil blive givet.

En bruger kan indsende kommentarer vedrørende afgørelse om tilbagekaldelse af brugsrettigheder til platformen ved at kontakte EAC-SEG@ec.europa.eu inden for to uger efter afgørelsen er blevet truffet.


Særlige betingelser og vilkår

Kursuskatalog

 • Kuruskataloget er beregnet på at blive brugt til at opslå meddelelser om kurser, der er kvalificerede som mobilitetsaktiviteter for personalet med Erasmus+ Støtte (Key Action 1: Mobilitetsprojekt for skolens underviserstab).
 • Find ud af mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ website.
 • Hvis du er kursusudbyder, henviser vi til "Kvalitetstandarder for kurser under Key Action 1 (enkeltpersoners læringsmobilitet)" længere nede på denne side.
 • Læg mærke til, at for øjeblikket kan kun administratorer v. School Education Gateway offentliggøre nye online kurser i Kursuskataloget.

Mobilitetsmuligheder

 • Databasen er beregnet til at blive anvendt til opslag vedrørende mobilitetsmuligheder for skolens personale, f. eks. job-praktik, observationsperioder eller undervisningsopgaver i en skole eller anden organisation i udlandet.
 • Omkostninger ved mobilitetsaktiviteter for lærere kan støttes med finansiering via Erasmus+ som en del af skolernes europæiske udviklingsplan (se Key Action 1: Mobilitetprojekt for undervisere på skoler).
 • Læs mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ websitet.

Strategiske partnerskaber

 • Databasen er beregnet til at opslå projektidéer og at søge efter deltagere i partnerskaber, der kan komme ind under EU-finansierede strategiske partnerskaber inden for skoleundervisningsområdet:
  • Strategiske partnerskaber, der understøtter innovation
  • Strategiske partnerskaber, der understøtter udveksling af gode praksisser.
 • Læs mere om ansøgningsfrister, betingelser og procedurer på Erasmus+ websitet.

Kvalitetstandarder for kurser under Key Action 1 (enkeltpersoners læringsmobilitet)

Denne side opridser kravene til videreuddannelseskurser for lærere i relation til Erasmus+. Den dækker information og transparens, indhold, pædagogik og andre emner. For at sikre maksimale og varige fordele for skoler og lærere forventes kususudbydere at overholde disse krav samt målene og standarderne i Erasmus+ programmet. Disse krav skulle også hjælpe skolerne med at se efter egnede kurser.