Muligheder i Erasmus+

Tre værktøjer og oplysninger til skoler til brug i forberedelserne af deres Erasmus+ ansøgninger

Kursuskatalog

Katalog over kurser vedr. professionel udvikling for skolelærere og -personale.

Se alle

Tilføj et kursus

Mobilitetsprojekt for undervisere på skoler under Key Action 1 (uddannelse af lærere og skolepersonale). Læs mere

Mobilitets muligheder

Muligheder for at skolens personale kan arbejde med undervisningsopgaver og job-praktik på en værtsskole/-organisation i udlandet.

Se alle

Tilføj en mobil mulighed

Mobilitetsprojekt for undervisere på skoler under Key Action 1 (uddannelse af lærere og skolepersonale). Læs mere

Strategiske partnerskaber

Søg efter partnerskoler/organsationer i Europa til at gennemføre fællesprojekter, hvis mål det er at forbedre standard og kvalitet i undervisning og læring.

Se alle

Tilføj en partnerskabsanmodning

Strategiske Partnerskaber under Key Action 2 (partnerskabssøgning). Læs mere