Reaktion på COVID-19: School Education Gateway kører i fuldt omfang og er klar til at supportere dig med online undervisning og faglig udvikling: du kan følge en af vores MOOCs eller melde dig til et af de næste webinarer for at komme i gang. Du kan følge alle opdateringer om Erasmus+ mobilitetsaktiviteter på Europakommisionens officielle webside.

Muligheder i Erasmus+

Tre værktøjer og oplysninger til skoler til brug i forberedelserne af deres Erasmus+ ansøgninger

Kursuskatalog

Katalog over kurser vedr. professionel udvikling for skolelærere og -personale.

Se alle

Tilføj et kursus

Mobilitetsprojekt for undervisere på skoler under Key Action 1 (uddannelse af lærere og skolepersonale). Læs mere

Mobilitets muligheder

Muligheder for at skolens personale kan arbejde med undervisningsopgaver og job-praktik på en værtsskole/-organisation i udlandet.

Se alle

Tilføj en mobil mulighed

Mobilitetsprojekt for undervisere på skoler under Key Action 1 (uddannelse af lærere og skolepersonale). Læs mere

Strategiske partnerskaber

Søg efter partnerskoler/organsationer i Europa til at gennemføre fællesprojekter, hvis mål det er at forbedre standard og kvalitet i undervisning og læring.

Se alle

Tilføj en partnerskabsanmodning

Strategiske Partnerskaber under Key Action 2 (partnerskabssøgning). Læs mere

Support materials for the Erasmus+ tools

MOOC: Erasmus+ funding opportunities for schools

Læs mere