Forskellige uddannelsesveje for kommende lærere – og gode grunde til at fortsætte i jobbet

Image: rawpixel / Unsplash.com

Kompetencer hos undervisere og skoleledere er af afgørende vigtighed for velfungerende undervisning og personalemangel kan hæmme individuel læring, udvikling af skolerne eller i hele uddannelsessystemet. De europæiske regeringer og myndigheder arbejder derfor sammen om at udpege politikker og praksisser med det formål at øge interessen for en karriere inden for undervisning og skoleledelse.

Dette kan blandt andet opnås gennem:

  • forståelse af hvad der kræves for at støtte nyuddannede lærere i de første, vanskelige år, så de ikke helt forlader jobbet
  • motivering af lærere i job ved at åbne for alsidige og spændende karrieremuligheder (både i og uden for klasseværelset)
  • udnyttelse af potentialet i evaluering og feedback, samarbejde og ledelse for at støtte alle lærere i deres udvikling, både personligt og fagligt, med henblik på bedre læring for eleverne.

Nedenfor er der tre mulige veje til at opnå dette.

Nye veje for nye talenter i undervisningen

Der er en velkendt vej til lærergerningen – via studentereksamen, dernæst studier på seminariet/universitetet i forbindelse med praktik på en undervisningsinstitution. Men det udtrykker kun en norm, og der er ingen grund til at tage den for givet. I det nye NEWTT-projekt afprøves, i de lande der har brug for det, alternative veje til at blive certificeret underviser. Partnerne var nysgerrige efter at se hvordan "karrierebytte" fungerede sammenlignet med klassisk uddannede lærere.

NEWTT: A New Way for New Talents in Teaching fra Teach For AllVimeo.

Nogle af de første resultater sås i januar 2018: bortset fra deres pædagogiske viden og didaktiske færdigheder, udviser nybegynderne i Østrig stor entusiasme og empati. Desuden supplerer de to typer lærere hinandens erfaringer: ifølge pædagogisk ekspert Gudrun Feucht, bidrager nybegynderne "til at gøre undervisningen mere praksisbetonet og at bringe perspektiver fra erhvervslivet ind i skolen". For deltagerne er det en win-win-situation, som eksemplificeret ved Peter og Cristian i videoen nedenfor.

NEWTT er et flerårigt politisk eksperimentalprojekt Nøgleaktion (3), som støttes gennem Erasmus+ og omfatter 5 lande: Østrig, Bulgarien, Letland, Rumænien og Baskerlandet i Spanien.

Det rette miljø for fastholdelse af lærerne

En ting er at studere undervisning og en anden er at praktisere den. Mange unge lærere finder denne omstillingen vanskelig, hvilket får dem til at forlade erhvervet efter få år. Højt arbejdspres og stress, håndtering af vanskelige relationer med elever og forældre samt evt. manglende opbakning fra skolens ledelse var de største problemer som Retain-projektet diagnosticerede.

Men i projektet var der ideer til, hvordan man kan tackle disse udfordringer. De vigtigste var en værktøjskasse for skoleledere og lærere, der er udviklet og testet i samarbejde med lærere og elever, og den er komplet med instruktioner om, hvordan du kan bruge værktøjet. Projektet har ligeledes offentliggjort kursusmaterialer på fem sprog, og arrangeret en række workshops – alle med det formål at skabe et inkluderende og kreativt arbejdsmiljø, som tilskynder lærerne til at fortsætte i jobbet.

Retain løb fra 2013 til 2016 i fem lande: Belgien, Danmark, Spanien, UK og Tyrkiet. Det fik økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen under Lifelong Learning Programme (LLP), og blev vurderet som en succeshistorie og et eksempel på god praksis.

Onlinesupport til nyuddannede lærere og deres vejledere

En nøglefaktor i karriereforløbet for nye lærere er introduktion – tidlig karrieresupport i den første skole, de arbejder på. Introduktion har vist sig at øge arbejdsglæde og effektivitet, at motivere lærere til at gå i gang med faglig udvikling og i sidste ende medfører det, at de bliver mentorer for andre lærere (TALIS 2013). Disse resultater har inspireret INDUCAS-projektet, der så på teknologiske værktøjer, der kan hjælpe med at understøtte processen.

Projektets vigtigste resultater:

  • et online fagligt udviklingsforløb for mentorer (MOOC);
  • en online-platform, der understøtter fagfælle-netværk for lærerne, hvor de kan deltage i aktiviteter, udveksle erfaringer og lære nye måder, hvorpå umiddelbare problemer kan håndteres.
  • en online-platform, der understøtter fagfælle-netværk af mentorer, hvor de kan diskutere emner og finde måder hvorpå nyuddannede lærere kan støttes.

På denne måde fik de to grupper et bredere perspektiv uden for deres lokale kontekst.

Europakommissionen offentliggjorde for nylig hele rapporten fra INDUCAS (på engelsk) og dens resumé på seks sprog – med mere information om projektet, dets hovedkonklusioner og fremtidige anbefalinger.

INDUCAS er et EU-støttet pilotprojekt, der løb fra 2017 til 2018. Det blev udviklet og implementeret af European Schoolnet og partnere i fire pilotlande: Frankrig, Italien, Rumænien og Sverige.

Læs mere om de aktuelle og ældre EU-finansierede projekter inden for undervisning på platformen for Erasmus+ Projektresultater.