Sådan tilbydes førskoleundervisning og børnepasning til ukrainske flygtningebørn

Image: Adobe Stock/ Виктория Котлярчук

Et anseligt antal af de nytilkomne ukrainske flygtninge er små børn. Hvordan kan vi tage imod dem i førskoleundervisningen og børnepasningsordningerne (ECEC) i Europa?

Politisk vejledning om tilbud af førskoleundervisning og pasningsordninger til flygtningebørn

Den Europæiske Union er blevet enig om, at ukrainske børn, der er omfattet af midlertidig beskyttelse, skal have adgang til førskoleundervisning og pasningsordninger på samme vilkår som EU-borgere. Rådets henstilling fra 2019 om førskoleundervisning og pasningsordninger af høj kvalitet fremhæver fattigdom, fysiske og følelsesmæssige stressfaktorer og manglende sprogfærdigheder som potentielle hindringer, flygtningebørn kan komme op imod.

Migration Policy-instituttet anbefaler, at:

  • landene identificerer de hindringer, der gør flygtningefamilier mindre tilbøjelige til at indskrive deres børn i førskoleundervisning og pasningsordninger,
  • flygtningebørn deltager i førskoleundervisning og pasningsordninger sammen med deres indfødte jævnaldrende i blandede klasser.

Men det kan være en udfordring i lande, hvor der er mangel på pladser og medarbejdere. I den forbindelse kan nationale og lokale myndigheder overveje at tilbyde mere fleksible og uformelle former for undervisning og pasning gennem legegrupper i modtagelsescentre, medborgerhuse, lokale foreninger osv.

Toolkit for inclusive Early Childhood Education and Care indeholder nogle praktiske eksempler på ECEC-programmer af høj kvalitet for flygtninge, som f.eks. sundhedspleje før og efter fødslen samt forebyggende sundhedspleje, støtte til forældre og hjemmebesøg samt gratis adgang til førskoleundervisning og børnepasningsordninger.

Udvikling af faglige kompetencer til at arbejde med flygtningebørn og -familier

De fleste europæiske lande giver personalet i børnepasningsordninger adgang til online ressourcer, der kan hjælpe dem med at forstå traumer, tale med børn om krig, fremme kulturel forståelse og flersprogethed samt gennemføre specifikke aktiviteter.

Europæiske sammenslutninger indsamler også ressourcer for at støtte fagfolk i førskoleundervisning og pasningsordninger, som f.eks. dette kompendium indsamlet af ISSA.

Der er også fundet en række kreative løsninger til at imødekomme de første sprogbarrierer, f.eks. samarbejde med ambassader og foreninger om at finde ukrainsk- og russisktalende frivillige eller brug af tolkeværktøjer eller -tjenester, som f.eks. denne gratis østrigske videotolketjeneste, og fremme adgangen til børnebøger på ukrainsk, som nationalbiblioteket i Sverige har gjort

Ressourcer:

https://www.schooleducationgateway.eu/da/pub/resources/publications/inclusion-of-young-refugees-.htm

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/Continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-Europe.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105534509