Sådan fremmes mental sundhed og trivsel hos flygtningeelever igennem tilknytning og kontinuitet

Image: Pan Xiaozhen / Unsplash.com

Oplevelser af krig, pludselig flugt fra vante omgivelser og bekymring for pårørende kan have en negativ effekt på flygtningebørns mentale sundhed og trivsel. Det vil også påvirke deres læring. Det er derfor vigtigt, at skoler, især dem der tager imod mange flygtninge, er ”flygtninge-kompetente”.

‘”Flygtninge-kompetente skoler” bør kende flygtninges specifikke behov og udstyre medarbejderne med de nødvendige kompetencer og værktøjer til at støtte dem. For at undgå læringsforsinkelse kan psykosocial støtte integreres i skolens undervisningsmetoder. Denne støtte bør også implementeres i en bredere tværsektoriel ordning, der i samarbejde med social- og sundhedssektoren tager hensyn til alle børns behov.

Til dette formål har flere Erasmus+ og Horizon 2020-projekter udarbejdet en række ressourcer og tiltag. Skoler og lærere kan benytte disse til at byde flygtningebørn velkommen, til at imødekomme deres emotionelle behov (f.eks. så de føler sig trygge eller kan håndtere separation, tab, sorg og traumer) og deres sociale behov (f.eks. så de føler, at de hører til eller kan kommunikere med andre) og til at samarbejde med specialister.

Ressourcer:

  • Dette School Education Gateway-webinar viser, hvordan skoler kan spille en afgørende rolle ved at imødekomme ulykkelige og traumatiserede børns behov, og hvordan de kan styrke deres mentale sundhed og trivsel. Webinaret viser, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er på spil i indvandrer- og flygtningegrupper, og hvordan disse faktorer kan imødekommes i skoleregi. Det giver også konkrete råd om bl.a. vigtigheden af kunst, ophold i naturen, brugen af ”hverdagens magi”, som f.eks. rutiner, og gensidig støtte.
  • Det Europæiske Værktøjssæt til skoler er i gang med at indsamle en lang række tiltag og ressourcer på forskellige sprog, herunder projekterne RefugeesWellSchool og SHARMED: Shared Memories and Dialogue. Mange flere ressourcer vil blive tilgængelige i løbet af de kommende dage.