Sådan finder EUs medlemslande lærere til flygtningestuderende

Image: vejaa / Adobe Stock

En drøftelse af elev-til-elev læring (peer-learning) blandt repræsentanter fra EUs undervisningsministerier har afklaret, hvordan man kan finde lærere til flygtning studerende. Drøftelserne fandt sted den 4. April 2022 som del af EUs uddannelsessolidaritetsgruppe for Ukraine – arbejdsgruppe for skoler.

Opsporing og ansættelse af ukrainske lærere blandt flygtninge

Forskellige tiltag er sat i gang for at opspore og ansætte ukrainske lærere – og personer fra andre professioner – blandt flygtninge der ankommer til EUs medlemslande. Initiativet anbefales af EU-kommissionen.

For eksempel kontrollerer EU-landene uddannelsespapirer direkte med de ukrainske myndigheder på officielle databaser, som for eksempel https://info.edbo.gov.ua/. En anden måde at finde frem til lærere blandt flygtningene på er via selv-tilmelding, der kan ske med hjælp fra Røde Kors (her et eksempel fra Kroatien).

Medlemslandene har også fjernet administrative forhindringer for at give adgang til at arbejde indenfor sin profession og anerkende tidligere uddannelser. For eksempel:

Litauen har frasagt sig kravet om, at lærere skal beherske værtslandets sprog i en overgangsperiode,
I Saxen (Tyskland) kan lærere som tilbyder sig og består en test forvente ansættelse på prøve mens deres uddannelse tjekkes.
I Rumænien kan undervisere der tilmelder sig som uddannede lærere forvente at blive tilbudt ansættelse på kortvarige men fornyelige kontrakter.

Forskellige tiltag er sat i gang for at sop spore og ansætte ukrainske lærere  - og personer fra andre profesioner - blandt flygtnige der ankommer til EU medlemslande. Initiativet anbefales af EU-kommisionenen.

For eksempel afstemmer EU-landene uddannelsespapirer direkte med de ukrainske myndigheder på officielle databaser som for eksempel  https://info.edbo.gov.ua/. Another way of identifying teachers among arriving refugees is self-declaration, for example with the help of the Red Cross (an example given by Croatia).

Medlemslandene har også fjernet administrative forhindringer for at give adgang til at arbejde indenfor sin profision og anerkende tidlige uddannelser. For eksempel:

  • Litauen har frasagt sig kravet om at lærere skal beherske værtslandets sprog i en overgangsperiode,
    I Saxen (Tyskland) kan lærere som tilbyder sig og består en tes,t forventes ansættelse på prøve mens deres uddannelse tjekkes.
    I Rumænien kan undervisere der tilmelder sig som uddannede lærere forvente at blive tilbudt ansættelse på kortvarige men fornyelige kontrakter.

Støt ukrainske lærerstuderende

EU værtslande har taget de første skridt i retning af at sikre at ukrainske lærerstuderende blandt flygtningene kan fortsætte og færdiggøre deres studier. I Spanien kan lærerstuderende for eksempel finde ansættelse på skoler som deltid assisterende sproghjælp mens de færdiggør deres uddannelse. 

Lærermangel i værtslande

Endelig optrapper EU-lande deres bestræbelser på at kompensere for den kommende lærermangel ved at henvende sig til pensionerede lærere eller ved at frasige sig kravet om praktik for lærerstuderende hvor et minimum antal timer skal kunne dokumenteres.

Integration af nye (Ukrainiske) lærere på skoler kræver også støtte fra hele skolefællesskabet og -netværket eTwinning og School Education Gateway.

Læs rapporten om de første output om foranstaltninger fra EUs Educstion Solidarity Group for Ukraine.


Se mere vejledning om hvordan man kan støtte skoler vedrørende integration af ukrainskk flygtninge.  For aktuelle opdateringer og materialer - læs vor artikel Uddannelse og støtte til ukrainske flygtninge.