Uddannelse og støtte til ukrainske flygtninge

Her finder du en række artikler og ressourcer, der kan støtte unge ukrainske flygtninges integration i uddannelsessystemerne i EU-medlemsstater og Erasmus+-lande. Denne side vil regelmæssigt blive opdateret med de sidste nye ressourcer og artikler.

Online-platforme og -ressourcer på ukrainsk

Online undervisningsressourcer på ukrainsk: undervisning i Ukraine under svære forhold: Siden den 14. marts er skolegangen genoptaget i de fleste ukrainske regioner ved hjælp af fjernundervisning. Både ukrainske elever, der befinder sig i og uden for landet, har onlineadgang til undervisningsmaterialer på ukrainsk.

Skoleundervisning og solidaritet i krisetider

Spørgeskema om undervisning i historie fra flere perspektiver: George Santayana er kendt for at have sagt: ”De, der ikke kan huske fortiden, er dømt til at gentage den”, og i den forbindelse kan historieundervisning styrke vores fælles hukommelse ved at vise forskellige opfattelser af historiske begivenheder. I dette spørgeskema, spørger vi dig om, hvad du mener om en multi-perspektivistisk tilgang til historieundervisning.

Erfaringer om historieundervisning fra tidligere krige i Europa: I perioder med konflikter, som f.eks. krigen i Ukraine, tages spørgsmålet om historiske fortællinger op til fornyet granskning. Denne vejledning undersøger, hvordan historielærere kan håndtere stridigheder og forskelle, så faget bliver meningsfuldt for alle elever.

Skoler i Europa reagerer på Ruslands invasion af Ukraine: Klasseværelser og skoleledelser på tværs af kontinentet har mobiliseret sig for at udtrykke deres solidaritet med Ukraine, og lærerne står klar til at besvare elevernes spørgsmål. Denne artikel sætter fokus på nogle fantastiske idéer og fremgangsmåder.

Beskyttelse af undervisning og uddannelse mod angreb under en væbnet konflikt: Selv under en konflikt eller en krig er det grundlæggende vigtigt at opretholde retten til uddannelse og at afstå fra at gøre skade på børn, uddannelsespersonale eller skoler. Der er adskillige internationale bestræbelser i gang for at beskytte undervisnings- og uddannelsesområdet under en væbnet konflikt eller i andre nødsituationer.

Det ukrainske uddannelsessystem siden 2016: En uddannelsesreform, der startede i 2016, har ført til mange ændringer i Ukraines uddannelsessystem.

Flygtningeundervisning

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Sådan tilbydes førskoleundervisning og børnepasning til ukrainske flygtningebørn: Et anseligt antal af de nytilkomne ukrainske flygtninge er små børn. Hvordan kan vi tage imod dem i førskoleundervisningen og børnepasningsordningerne (ECEC) i Europa?

Inkludering af ukrainske flygtninge i undervisningen på sekundærtrinnet: hvad hvis eleverne ikke taler sproget?: I de sidste uger har ca. 5 millioner ukrainere krydset grænsen til EU. Og selvom Ukraines undervisningsminister har gjort en fantastisk indsats for at organisere onlineundervisning for alle elever på sekundærtrinnet, er der stadig mange forhindringer, der skal overvindes. Mialy Dermish fra SIRIUS-netværket reflekterer over social og sproglig inklusion for ukrainske elever og deres vej til uddannelsesmæssig succes.

Sådan fremmes mental sundhed og trivsel hos flygtningeelever igennem tilknytning og kontinuitet: Oplevelser af krig, pludselig flugt fra vante omgivelser og bekymring for pårørende kan have en negativ effekt på flygtningebørns mentale sundhed og trivsel. Det vil også påvirke deres læring. Det er derfor vigtigt, at skoler, især dem der tager imod mange flygtninge, er ”flygtninge-kompetente”.

Sådan finder EUs medlemslande lærere til flygtningestuderende: En drøftelse af elev-til-elev læring (peer-learning) blandt repræsentanter fra EUs undervisningsministerier har afklaret, hvordan man kan finde lærere til flygtning studerende. Drøftelserne fandt sted den 4. April 2022 som del af EUs uddannelsessolidaritetsgruppe for Ukraine – arbejdsgruppe for skoler.

Anerkendelse af ukrainske skoleelevers kvalifikationer: Anerkendelse af kvalifikationer, som flygtninge har med fra deres oprindelsesland, samt en forståelse af det uddannelsesniveau, de har opnået, spiller en vigtig rolle for deres adgang til videregående uddannelser og arbejdsmarkedet.

Kompendium med inspirerende metoder til inkluderende undervisning og undervisning i medborgerskab: Dette kompendium præsenterer en lang række inspirerende metoder, der har til formål at give idéer og inspiration til beslutningstagere og aktører, der stræber efter at forbedre inklusionen i uddannelsessystemer i hele EU. Derudover har kompendiet til hensigt at bidrage til den voksende dokumentation for vigtigheden af og merværdien ved inkluderende undervisning. (2021)

Inklusion af unge flygtninge og migranter gennem uddannelse: Notaterne vedrørende inklusion af unge flygtninge og migranter gennem undervisning blev udarbejdet af medlemmerne af ET 2020 Arbejdsgruppen vedrørende Fremme af Fælles Værdier og Inkluderende Uddannelse. (2020)

PAESIC-ressourcer til lærere og skoleledere: PAESIC, som er (akronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) er et KA2 Erasmus+ -projekt som er udformet med henblik på at understøtte lærere i grundskolen i deres arbejde med at fremme social inklusion i klasserne, især i forhold til elever med migrant- eller flygtningebaggrund. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migranter i europæiske skoler: sprogindlæring og -vedligeholdelse: Understøttelse af nyligt ankomne migrantbørn i deres bemestring af undervisningssproget samtidig med at vedligeholde og videreudvikle deres personlige sproglige repertoire er både nøglen til deres vellykkede modtagelse og integration og til deres videre undervisning. 2018)

At forberede lærerne på mangfoldighed: Selvom mangfoldigheden i de europæiske samfund ikke er et nyt fænomen, er det under hastig forandring. Europa bliver stadig mere forskelligartet pga. intereuropæisk mobilitet, international migration og globalisering. (2017)

Du kan browse igennem School Education Gateway for at finde flere relevante informationer ved at bruge tagget ‘migrant students’.

Efteruddannelseskurser

22. april 2022: Webinar om, hvordan man kan støtte flygtningebørns mentale sundhed og trivsel i skolen

6. maj 2022: Webinar om, hvordan man byder nyankomne flygtninge velkommen i klassen

13. maj 2022: Et webinar om læreruddannelse og efteruddannelse med fokus på undervisning af flygtninge

23. maj - 6. juni 2022: Efteruddannelseskursus for lærere om integration af migranter og flygtninge i skolen

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Du kan browse School Education Gateways kursuskatalog for at finde flere kursusmaterialer.

Interager med andre lærere

Bliv en del af eTwinning, online-fællesskabet for skolemedarbejdere (lærere, skoleledere, bibliotekarer m.m.), hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde og idéudveksling. eTwinning støtter ukrainske lærere og elever, for eksempel gennem specifikke diskussionsgrupper om, hvordan man kan integrere migranter og flygtninge i skolerne, og ved at dele fællesskabsstyrede solidaritets- og støtteaktiviteter for ukrainske lærere og elever.

Integration af migranter og flygtninge i skolen: Hvordan kan man mest effektivt byde migranter og flygtninge velkommen i deres nye skolemiljø? Som en del af det initiativ som eTwinning-fællesskabet tilbyder lærere og elever, har den udvalgte gruppe  “Integrating migrants and refugees at school” udvidet sit fokus til også at omfatte lærere der støtter flygtninge.  Gruppen har til formål at støtte lærere over hele Europa der står over for udfordringen med at sikre disse børns ret til uddannelse og træning, give dem en form for normalitet samt forsøge at lindre deres traumer som følge af krig og fortrængning.