Undervisning for et grønnere, mere bæredygtigt Europa: del dine ideer!

Bliver elever forsynet med de færdigheder og kundskaber, de har behov for for at kunne handle i forhold til tab af biodiversitet og klimaudfordringer? Bliver lærerne forberedt og understøttet i at undervise i disse vanskelige emner på en måde, der sætter eleverne i stand til at handle? Understøtter læseplanerne udviklingen af holdninger og værdier, som er nødvendige for at fremme miljømæssig bæredygtighed?

Europakommissionen kan med tilfredshed annoncere igangsættelsen af en offentlig konsultation om undervisning i miljømæssig bæredygtighed.

Konsultationen har til formål at indsamle input og ideer til et forslag til en rådsanbefaling vedrørende undervisning i miljømæssig bæredygtighed, som skal vedtages af Kommissionen i slutningen af 2021. Formålet med anbefalingen vil være at styrke samarbejdet på europæisk niveau vedrørende miljømæssig bæredygtighed og undervisning, som det er beskrevet i den grønne pagt og i meddelelserne fra det europæisk uddannelsesområde. 

Gennem den grønne pagt handler EU for at bekæmpe klimaforandringerne og opfordrer alle borgere til at arbejde hen imod et grønnere og mere bæredygtigt Europa. Anbefalingerne vil hjælpe med at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at tilrettte deres undervisnings- og uddannelessystemer efter de påkrævede ændringer, der følger af den grønne omstilling. Parallelt dermed udvikler Kommissionen en struktur, der vil udstikke rammerne for kompetencer med relation til bæredygtighed, som elever og studerende uanset alder har behov for at tilegne sig.

Brugerundersøgelsen i konsultationen foreligger på 23 sprog og er åben indtil d. 24. september.

Yderligere information.