Beskyttelse af undervisning og uddannelse mod angreb under en væbnet konflikt

Image: Joebakal/Adobe Stock

Selv under en konflikt eller en krig er det grundlæggende vigtigt at opretholde retten til uddannelse og at afstå fra at gøre skade på børn, uddannelsespersonale eller skoler. Der er adskillige internationale bestræbelser i gang for at beskytte undervisnings- og uddannelsesområdet under en væbnet konflikt eller i andre nødsituationer.

De unge i Ukraine har løbende arbejdet sig i retning af en bedre fremtid. Den er nu i fare. Vi er fast besluttede på at støtte ukrainske studerende, elever, unge, lærere og andre undervisere i disse ekstremt udfordrende tider – udtalelse af Mariya Gabriel, EU-kommissær for Innovation, Forskning, Kultur, Uddannelse og Unge.

Skoler og andre uddannelsesinstitutioner bør altid være sikre havne der arbejder for at sikre freden. Alligevel forekommer det under en væbnet konflikt, at de stridende parter angriber eller ødelægger skoler, eller besætter dem til militært brug. I over 11.000 angreb mellem 2015 og 2019, er mere end 22.000 elever, studerende, lærere og akademikere blevet såret, dræbt eller på anden måde kommet til skade Global Coalition to Protect Education from Attack). Det ukrainske undervisnings- og videnskabsministerium har lanceret en hjemmeside for at dokumentere, hvor mange uddannelsesinstitutioner i Ukraine, der er blevet ødelagt og ligger i ruiner som resultat af den russiske aggression.

EU har udgivet en håndbog om Education in Emergencies in EU-funded Humanitarian Aid Operations. Den indeholder eksempler på proaktiv og reaktiv indgriben med henblik på at beskytte uddannelse fra angreb, som for eksempel overvågning af og rapportering om angreb på skoler, og den advokerer for Safe Schools Declaration. Dette er en mellemstatslig forpligtelse, tiltrådt af 114 stater, som har til formål at beskytte elever, studerende, lærere og uddannelsesinstitutioner mod de alvorligste virkninger af en væbnet konflikt. Den fungerer som instrument for stater som ønsker at støtte og implementere Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict.

Andre vigtige værktøjer der vedrører beskyttelse af skoler fra angreb omfatter FNs Sikkerhedsråds Resolution 1998 og den tilhørende Protect Schools + Hospitals Guidance Note.

Se vores artikel Uddannelse og støtte til ukrainske flygtninge for at få adgang til de seneste opdateringer og ressourcer.

Supplerende materialer: