Rollemodeller hjælper piger til karrierer på naturfagsområdet

Image: Shutterstock

I deres bestræbelser på at forfølge akademiske karrierer indenfor STEM-området, er kvinder markant underrepræsenterede over hele Europa. Kvinder repræsenter 59% af nyudklækkede kandidater, men udgør kun 46% af PhDerne, 33% af forskern, kun 20% af gruppen af højtstående akademisk personale og 11% af lederne for universiteter og tilsvarende institutioner.

Kløften øges yderligere indenfor områder som ingeniørvidenskab og IKT, hvor kun 29 ud af 1000 kvindelige kandidater tager en grad indenfor computervidenskab, og – ud af disse 29 – kommer kun fire til at arbejde direkte indenfor IKT. Kvinder repræsenterer kun 27% af alle kandidater indenfor produktions- og ingeniørvirksomhed.

Skønt familieforhold spiller en central rolle med hensyn til indflydelse og formning af børns og unges identitet og valg, vil der være meget som skoler og lærere, og herunder især STEM-lærere, kan gøre for at udfordre den skæve kønsfordeling og give drenge og piger større frihed i deres fremtidsvalg.

I de seneste år, er EU-kommissionen begyndt at tage disse forhold i alvorlig øjesyn og lancerer oplysningskampagner som Naturfag: også for piger!, der allerede har involveret mange skoler på nationalt niveau. Som underviser i ligestilling, ekspert i læring og undervisning og som aktiv bidragyder til denne kampagne i Italien har jeg haft lejlighed til at overvære, hvor lærenemme og nysgerrige piger og drenge er når det kommer til at udfordre sig selv på deres traditionelle tankegang vedrørende kønsroller.

Et vigtigt element i kampagnen, som viste sig at være en stor succes, var præsentationen af positive rollemodeller for pigerne. En række kvindelige videnskabsfolk deltog i kampagnen som gæstelærere, hvor de talte med pigerne om studieforløb og professionelle karrierer, og de udfordringer man her står overfor. Kampagnen støttede også "skygge" projekter, hvor piger, individuelt eller parvis, tilbragte en arbejdsdag sammen med en fremtrædende naturvidenskabelig fagperson, for at få et førstehåndsindtryk af et karriereforløb inden indenfor området. Desuden kan virksomheder og universiteter bidrage til kampagnen gennem initiativer som for eksempel Girls Day (pigernes dag), hvor en organisation er vært for piger, på deres præmisser, ved studiebesøg og møder med kvinder fra ledelse og teknisk personale der præsenterer dem for forskellige karrieremuligheder.

Mens et tæt industri-universitet-skole samarbejde har vist sig at være en effektiv vej mod en større kønsbalance indefor de naturvidenskabelige uddannelser, hvormed kan den enkelte lærer så bidrage for at gøre naturfag og teknologi mere attraktiv for piger? 

Interessante eksempler fra undersøgelser og praksis viser, hvordan en positiv indstilling hos kvindelige STEM-lærere i grundskolen, tilpassede læseplaner i matematik og projektbaserede arbejdsmetoder fremmer interessen for og en mere positiv holdning blandt piger til naturfag. Lærere kan ligeledes inddrage kvinders bidrag til naturvidenskabelige landvindinger gennem arbejde med naturvidenskabens og teknologiens historie. Ligesom demonstration af genstande kan give eleverne et umiddelbart indtryk af praktisk anvendelse af naturfag og teknologi, kan robotteknologi og kodning også vise sig at være gnisten der tænder en passion for STEM blandt både piger og drenge.

Disse og mange andre initiativer giver i høj grad inspiration til at se nærmere på praksis indenfor STEM-uddannelse gennem ligestillingsbriller. I det øjeblik undervisning modsvarer elevers forskelligheder og forsøger at udfordre kulturelle grænser og fordomme, vil hele klassen profitere heraf.

Maria Sangiuliano er vicedirektør i European Centre for Women and Technology (ECWT). Hun er ekspert indenfor ligestilling og beskæftigelse, kvinde-, teknologi- og innovationspolitik, samt ligestilling på uddannelsesområdet. Hun har en PhD i erkendelses- og uddannelsesvidenskab og arbejder som forsker og projektmanager i ECWT.