Månedlige emner

Hver månded vil School Education Gateway fokusere på et udvalgt emne. Nedenfor er de månedlige emner for 2020. Herudover lancerede vi i marts 2020 et særligt fokusområde inden for ONLINE LÆRING i lyset af de verdensomspændende skolelukninger.

Januar Håndtering af skolefrafald
Februar

Kunstig intelligens

Marts

Lærerkarriere og -mobilitet

April Formativ evaluering
Maj Undervisning i bæredygtig udvikling
Juni

Erhvervsuddannelse og træning

Juli Førskoleundervisning og pasningsordninger
August

Kvalitetssikring: evaluering til støtte for skoleudvikling

September På tværs af sprogene
Oktober

Kreativitet og projektbaseret læring

November

Interkulturel læring

December Elevmobilitet