Odborné vzdělávání a příprava (OVP)

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) je klíčovým prvkem celoživotního učení. Mladí lidé tímto způsobem získávají kompetence a příslušné zkušenosti vyžadované v jednotlivých profesích.

Úvodní fáze OVP (OVP I) probíhá v rámci středoškolského vzdělávání, tedy předtím, než studenti nastoupí do pracovního procesu. Odehrává se ve škole a v pracovním prostředí, jako jsou střediska odborné přípravy a podniky. V jednotlivých zemích se podoba VOP liší v závislosti na vzdělávacím systému a struktuře hospodářství.

Druhá fáze OVP (OVP II) navazuje na úvodní fázi vzdělávání a odborné přípravy nebo po nástupu do pracovního procesu. Velká část vzdělávání probíhá na pracovišti.

V průměru 50% mladých Evropanů ve věku 15–19 let absolvuje OVP-I na střední škole. V jednotlivých regionech se však toto číslo velmi různí - od 15% po více než 70%.

Nejnovější informace

Links