Učitelé a ředitelé škol

V Evropě působí vice než pět milionů učitelů. Znalosti, dovednosti a postoje každého z nich jsou nesmírně důležité a kvalita výuky má přímý vliv na výsledky studentů. Zároveň se však požadavky na učitele zvyšují a mění, což znamená, že učitelé potřebují podporu, aby si mohli dovednosti a znalosti sami průběžně rozvíjet. Je proto nezbytně nutné zajistit co možná nejkvalitnější profesní vzdělávání, a to od úvodní pedagogické přípravy přes podporu učitelů – nováčků v první fázi jejich působení na školách po nabídku možností průběžného profesního rozvoje během kariéry.

Vedení škol je velmi důležité při vytváření podmínek pro úspěch na všech stupních vzdělávání a systému odborné přípravy. Vedení škol, tedy ne pouze jejich ředitelé, hraje klíčovou roli při navazování efektivních spojení mezi školami, různými stupni vzdělávání a odborné přípravy, rodinami, světem práce a místní komunitou, přičemž společným cílem je zlepšit výsledky žáků.

V této sekci najdete články a materiály věnované tomuto tématu. Přečtěte si o tématu více na webových stránkách Evropské komise. Pro seznámení s ostatními tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace