Přírodní vědy a matematika (STEM)

Matematickou kompetencí nazýváme schopnost osvojit si matematické myšlení a spolu se znalostmi ho aplikovat při řešení nejrůznějších problémů každodenního života. Kompetencemi v přírodních vědách rozumíme schopnost a ochotu využívat znalosti a příslušné metody, mezi něž patří i pozorování a provádění experimentů, pro vysvětlování přírodní jevů. Cílem je formulovat otázky a na základě faktů vyvozovat závěry.

V přírodních vědách, technických a technologických oborech a matematice (tedy oborech STEM) aplikujeme znalosti a badatelské postupy, abychom lépe porozuměli okolnímu světu a chovali se k němu adekvátně.

V této sekci najdete články a další materiály k tomuto tématu. Pro seznámení s dalšími tématy využijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace