Mnohojazyčnost

Výuka a studium jazyků je základním předpokladem pro to, aby se evropští občané mohli volně pohybovat, pracovat a vzdělávat po celé Evropě. Napomůže to zvýšení počtu pracovních příležitostí a růstu ekonomiky a také lepšímu vzájemnému porozumění mezi různými zeměmi a kulturami. Je nezbytné zabránit tomu, aby nedostatečná jazyková vybavenost znemožňovala účast na životě společnosti. Úkolem Evropské komise je koordinovat své úsilí s vládami jednotlivých zemí společně pracovat na dosažení cílů strategického rámce pro jazyky a poskytovat podporu aktivitám programu Erasmus+.

Evropská jazyková cena Label slouží jako motivace a ocenění na poli jazykové výuky a studia, a to na všech stupních vzdělávání a odborné přípravy. Projekty, které Evropskou jazykovou cenu Label získaly, v celé Evropě významně přispěly k šíření inovativních metod jazykové výuky a studia.

V této sekci najdete články a materiály věnované tomtu tématu. Přečtete si o tématu více na webových stránkách Evropské komise. Řadu souvisejících materiálů nabízí také Portál jazykové politiky Rady Evropy. Pro seznámení s ostatními tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace