Gramotnost

Gramotnost je schopnost rozpoznávat, chápat, vyjadřovat, vytvářet a interpretovat koncepty, pocity, fakta a názory, a to ústní i písemnou formou. Zahrnuje schopnost efektivně vhodným a tvůrčím způsobem komunikovat a interagovat s druhými.

Určitá úroveň gramotnosti je podmínkou úspěšného fungování v různých sférách moderní společnosti. Digitální technologie rozšiřují možnosti psaní a čtení a nabízejí také další zdroje informací – v nejrůznějších oborech a kontextech je možné využívat obrazové, zvukové a digitální materiály.

V této sekci najdete články a další materiály k tomuto tématu. Pro seznámení s dalšími tématy využijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace