Vzdělávací prostředí

Vzdělávacím prostředím myslíme jak atmosféru, tak fyzické prostředí vytvářené učiteli a žáky. Může to být v budově či budovách školy, ale také venku, online a v nějakém jiném prostoru.

Vzdělávacím prostředním může být:

  • prostor, v němž probíhají hodiny (třída, studio, přednáškový sál, tělocvična či venkovní sportoviště), ale také prostor, který vzniká jinak (místa, kde si žáci ve škole hrají, místní kulturní stánky – divadla, galerie, muzeum), veřejný prostor;
  • prostor distančního učení, v němž se učitel a žáci fyzicky nepotkávají: domov, internetové platformy umožňují společnou práci;
  • způsob, jak jsou různé přístupy k učení, včetně hodnocení, spojeny s jinými procesy řízení třídy;
  • prostředí, v němž je učitel hlavním zprostředkovatelem, ale také spolutvůrcem podpůrných vzdělávacích prostředí, a to spolu s dalšími pracovníky školy, externími pomocníky a rodiči;
  • prostředí spoluvytvářené se žáky, zejména pokud jde o jejich pocit bezpečí, kreativity a pohody.

Nejnovější informace