Inkluzivní vzdělávání a řešení problému předčasného ukončování školní docházky

Cesty studentů vzdělávacím systémem jsou v mnoha směrech ohroženy roztříštěností, což může vést k neúspěchům a případně i předčasnému odchodu ze školy. Přestupy mezi jednotlivými stupni a typy škol mohou být problémem sami o sobě nebo odhalit existenci jiných problémů. U některých mladých lidí je problematický i přístup ke vzdělávání.

Jeden z deseti Evropanů ukončuje vzdělávání nebo odbornou přípravu bez dovedností a kvalifikace potřebných pro úspěšný vstup na trh práce a aktivní účast na životě dnešní společnosti. Znamená to, že mu hrozí nezaměstnanost, sociální vyloučení a chudoba.

Existuje mnoho důvodů, proč někteří mladí lidé ukončují školní docházku či proces odborné přípravy předčasně. Na vině mohou být osobní či rodinné problémy, poruchy učení nebo složitá socio-ekonomická situace. Nakolik se podaří zájem studenta podchytit však mají vliv také rysy vzdělávacího systému a klima školy. Cestičky života i vzdělávání se různě klikatí a pro studenty je přínosem, když mohou být flexibilní a žáci a rodiče mají pro rozhodování všechny potřebné informace.

Nutný je „postup celé školy“, kdy všichni členové školní komunity (vedení školy, členové sboru a rodinní příslušníci) musí pracovat kompaktně, kolektivně a vzájemně spolupracovat a velký důraz musí být kladen na spolupráci s externími subjekty a komunitou v širším smyslu.

V této sekci najdete články a materiály věnované tomuto tématu. Přečtěte si o něm více na webových stránkách Evropské komise. Pro seznámení s ostatními tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace

Odkazy

Zjistěte si podrobnosti o finančně podporovaných příležitostech pro školy a učitele v rámci programu Erasmus+.

Navštivte eTwinningovou platformu a podívejte se na možnosti partnerství škol.

Seznamte se s Evropským balíčkem pro školy a zjistěte, jakými způsoby můžete řešit předčasné ukončování školní docházky.