Vzdělávání a péče v raném věku

Péče a vzdělávání v raném věku může položit základy pozdějšího úspěchu ve vzdělávání, duševního zdraví, zaměstnatelnosti a sociálního začlenění, zejména pak u dětí ze znevýhodněného prostředí. Evropská komise stanovila priority pro péči a vzdělávání v raném věku s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu systémů a služeb pro děti od narození až po začátek jejich povinné školní docházky.

V této sekci najdete články a materiály věnované tomtu tématu. Více si o něm můžete přečíst na webových stránkách Evropské komise. Pro seznámení s ostatními tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace